15 января 2019

Відгук офіційного опонента, доктора технічних наук, професора Пашкова Дмитра Павловича на дисертаційну роботу Трофименко Ірини Валеріївни "Підвищення навігаційної безпеки судноводіння на основі врахування тропосферного впливу в суднових радіолокаційних системах", подану на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.22.13 - навігація та управління рухом

15 января 2019

Відгук офіційного опонента, професора кафедри повітряної навігації та бойового управління авіацією Харківського національного університету Повітряних сил імені Івана Кожедуба, доктора технічних наук, професора Тимочка Олександра Івановича на дисертаційну роботу Трофименко Ірини Валеріївни "Підвищення навігаційної безпеки судноводіння на основі врахування тропосферного впливу в суднових радіолокаційних системах", подану на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.22.13 - навігація та управління рухом

15 января 2019

Дисертація Трофименко Ірини Валеріївни "Підвищення навігаційної безпеки судноводіння на основі врахування тропосферного впливу в суднових радіолокаційних системах"

24 декабря 2018

Автореферат Трофименко Ірини Валеріївни "Підвищення навігаційної безпеки судноводіння на основі врахування тропосферного впливу в суднових радіолокаційних системах"

19 ноября 2018

Дисертація Мажарова Володимира Сергійовича "Метод інформаційного забезпечення процесів прийняття рішень операторами автоматизованої системи управління повітряним рухом"

19 ноября 2018

Відгук офіційного опонента, доктора технічних наук, професора Пашкова Дмитра Павловича на дисертаційну роботу Мажарова Володимира Сергійовича на тему "Метод інформаційного забезпечення процесів прийняття рішень операторами автоматизованої системи управління повітряним рухом" подану на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.22.13 - навігація та управління рухом

19 ноября 2018

Відгук офіційного опонента, заступника начальника кафедри математичного та програмного забезпечення АСУ Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, кандидата технічних наук, старшого наукового співробітника Хмелевського Сергія Івановича на дисертацію Мажарова Володимира Сергійовича "Метод інформаційного забезпечення процесів прийняття рішень операторами автоматизованої системи управління повітряним рухом", подану на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.22.13 - навігація та управління рухом

19 ноября 2018

Відгук офіційного опонента, професора кафедри повітряної навігації та бойового управління авіацією Харківського національного університету Повітряних сил імені Івана Кожедуба, доктора технічних наук, професора Тимочка Олександра Івановича на дисертаційну роботу Калашник-Рибалко Мирослави Анатоліївни "Метод забезпечення функціональної стійкості пілотажно-навігаційного комплексу літального апарата на окремих режимах польоту", подану на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.22.13 - навігація та управління рухом

19 ноября 2018

Відгук офіційного опонента, доктора технічних наук, професора Пашкова Дмитра Павловича на дисертаційну роботу Калашник-Рибалко Мирослави Анатоліївни "Метод забезпечення функціональної стійкості пілотажно-навігаційного комплексу літального апарата на окремих режимах польоту", подану на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.22.13 - навігація та управління рухом

19 ноября 2018

Дисертація Калашник-Рибалко Мирослави Анатоліївни "Метод забезпечення функціональної стійкості пілотажно-навігаційного комплексу літального апарата на окремих режимах польоту"

29 октября 2018

Автореферат Мажaрова Володимира Сергійовича «Метод інформаційного забезпечення процесів прийняття рішень операторами автоматизованої системи управління повітряним рухом»

29 октября 2018

Автореферат Калашник-Рибалко Мирослави Анатоліївни «Метод забезпечення функціональної стійкості пілотажно-навігаційного комплексу літального апарата на окремих режимах польоту»

28 октября 2018

Відгук офіційного опонента, доктора педагогічних наук, професора Хомич Лідії Олексіївни,заступника директора з наукової роботиІнституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України на дисертацію Шеремета Павла Миколайовича „Розвиток професійного іміджу вчителя історії у системі післядипломної освіти”, подану до захисту на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 „Теорія і методика професійної освіти”

28 сентября 2018

Відгук офіційного опонента, кандидата педагогічних наук, професора Довгої Тетяни Яківни, професора кафедри педагогіки дошкільної та початкової освіти Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка на дисертацію Шеремета Павла Миколайовича „Розвиток професійного іміджу вчителя історії у системі післядипломної освіти”, подану до захисту на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 „Теорія і методика професійної освіти”

28 сентября 2018

Відгук офіційного опонента, доктора педагогічних наук, професора Барановської Лілії Володимирівни,професора кафедри педагогіки та психології професійної освітиНаціонального авіаційного університету на дисертацію Воєводи Катерини Валентинівни „Професійна підготовка фахівців з авіаційної безпеки в європейських регіональних навчальних центрах ІСАО”, подану до захисту на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 „Теорія і методика професійної освіти”

28 сентября 2018

Відгук офіційного опонента, доктора педагогічних наук, професора Діденка Олександра Васильовича, провідного наукового співробітника науково-дослідного відділу Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького на дисертацію Воєводи Катерини Валентинівни „Професійна підготовка фахівців з авіаційної безпеки в європейських регіональних навчальних центрах ІСАО”, подану до захисту на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 „Теорія і методика професійної освіти”

28 сентября 2018

Дисертація Шеремета Павла Миколайовича „Розвиток професійного іміджу вчителя історії у системі післядипломної освіти”, подана до захисту на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 „Теорія і методика професійної освіти”

28 сентября 2018

Дисертація Воєводи Катерини Валентинівни „Професійна підготовка фахівців з авіаційної безпеки в європейських регіональних навчальних центрах ІСАО”, подана до захисту на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 „Теорія і методика професійної освіти”

07 сентября 2018

Автореферат Шеремета Павла Миколайовича «Розвиток професійного іміджу вчителя історії у системі післядипломної освіти»

07 сентября 2018

Автореферат Воєводи Катерини Валентинівни «Професійна підготовка фахівців з авіаційної безпеки в європейських регіональних навчальних центрах ІСАО»

28 августа 2018

Відгук офіційного опонента, доктора технічних наук, професора Тимочка Олександра Івановича, професора кафедри повітряної навігації та управління авіацією Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба на дисертацію Даніка Олексія Володимировича «Моделі та методи аналізу і синтезу  системи навігації та управління рухом суден на основі апріорних оцінок технічної ефективності» подану до захисту на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.22.13 «Навігація та управління рухом»

28 августа 2018

Відгук офіційного опонента, доктора технічних наук, професора Пашкова Дмитра Павловича, завідувача кафедри екологічного моніторингу, геоінформаційних та аерокосмічних технологій Державної екологічної академії післядипломної освіти та управління на дисертацію Даніка Олексія Володимировича «Моделі та методи аналізу і синтезу  системи навігації та управління рухом суден на основі апріорних оцінок технічної ефективності» подану до захисту на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.22.13 «Навігація та управління рухом»

28 августа 2018

Дисертація Даніка Олексія Володимировича на тему «Моделі та методи аналізу і синтезу системи навігації та управління рухом суден на основі апріорних оцінок технічної ефективності», яка подана  до захисту на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.22.13 «Навігація та управління рухом»

25 июля 2018

Автореферат Даніка Олексія Володимировича
"Моделі та методи аналізу і синтезу системи навігації та управління рухом суден на основі апріорних оцінок технічної ефективності"
 

22 сентября 2017

Відгук офіційного опонента капітана дальнього плавання, кандидата технічних наук, с.н.с. Тихонова Іллі Валентиновича, доцента кафедри судноводіння та керування судном Державного університету інфраструктури та технологій Міністерства освіти та науки України ,  на дисертацію Мусоріна Олександра Олександровича “МЕТОДИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАСОБІВ Й СИСТЕМ НАВІГАЦІЙНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ВАНТАЖНИХ СУДЕН НЕОБМЕЖЕНОГО РАЙОНУ СУДНОПЛАВАННЯ”, подану до захисту на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.22.13 «Навігація та управління рухом»

22 сентября 2017

Відгук офіційного опонента доктора технічних наук доцента Павленка Максима Анатольовича, начальника кафедри математичного та програмного забезпечення АСУ Харківського національного університету Повітряних сил імені  Івана Кожедуба,  на дисертацію Мусоріна Олександра Олександровича “МЕТОДИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАСОБІВ Й СИСТЕМ НАВІГАЦІЙНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ВАНТАЖНИХ СУДЕН НЕОБМЕЖЕНОГО РАЙОНУ СУДНОПЛАВАННЯ”, подану до захисту на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.22.13 «Навігація та управління рухом»

22 сентября 2017

Дисертація Мусоріна Олександра Олександровича “МЕТОДИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАСОБІВ Й СИСТЕМ НАВІГАЦІЙНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ВАНТАЖНИХ СУДЕН НЕОБМЕЖЕНОГО РАЙОНУ СУДНОПЛАВАННЯ” на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.22.13 - «Навігація та управління рухом»  

01 сентября 2017

Автореферат Мусоріна Олександра Олександровича
“МЕТОДИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАСОБІВ Й СИСТЕМ НАВІГАЦІЙНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ВАНТАЖНИХ СУДЕН НЕОБМЕЖЕНОГО РАЙОНУ СУДНОПЛАВАННЯ”
 

17 июля 2017

Отзыв официального оппонента заведующего кафедрой автоматизации производственных процессов Центральноукраинского национального технического университета, доктора технических наук, профессора Осадчего Сергея Ивановича на диссертацию Якуниной Ирины Леонидовны "МЕТОДЫ АНАЛИЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОПЕРАТОРОВ АЭРОНАВИГАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ В ОСОБЫХ СЛУЧАЯХ ПОЛЕТА ДЛЯ СОКРАЩЕНИЯ ВРЕМЕНИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ", представленную к защите на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.22.13 «Навигация и управление движением»

17 июля 2017

Отзыв официального оппонента профессора кафедры воздушной навигации и боевого управления авиацией Харьковского университета Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба доктора технических наук профессора Тимочка Александра Ивановича на диссертацию Якуниной Ирины Леонидовны "МЕТОДЫ АНАЛИЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОПЕРАТОРОВ АЭРОНАВИГАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ В ОСОБЫХ СЛУЧАЯХ ПОЛЕТА ДЛЯ СОКРАЩЕНИЯ ВРЕМЕНИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ", представленную к защите на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.22.13 «Навигация и управление движением»

17 июля 2017

Диссертация Якуниной Ирины Леонидовны "МЕТОДЫ АНАЛИЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОПЕРАТОРОВ АЭРОНАВИГАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ В ОСОБЫХ СЛУЧАЯХ ПОЛЕТА ДЛЯ СОКРАЩЕНИЯ ВРЕМЕНИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ" на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.22.13 «Навигация и управление движением»

17 июля 2017

Отзыв официального оппонента заведующего кафедрой автоматизации производственных процессов Центральноукраинского национального технического университета, доктора технических наук, профессора Осадчего Сергея Ивановича на диссертацию Пилипёнок Оксаны Николаевны "МЕТОД ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА УПРАВЛЕНИЯ ВОЗДУШНЫМИ СУДАМИ ОПЕРАТОРАМИ СИСТЕМ НАВИГАЦИОННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЕМ", представленную к защите на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.22.13 «Навигация и управление движением»

17 июля 2017

Отзыв официального оппонента начальника кафедры математического и программного обеспечения АСУ Харьковского национального университета Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба, доктора технических наук, доцента Павленка Максима Анатольевича на диссертацию Пилипёнок Оксаны Николаевны "МЕТОД ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА УПРАВЛЕНИЯ ВОЗДУШНЫМИ СУДАМИ ОПЕРАТОРАМИ СИСТЕМ НАВИГАЦИОННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЕМ", представленную к защите на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.22.13 «Навигация и управление движением»

17 июля 2017

Диссертация Пилипёнок Оксаны Николаевны "МЕТОД ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА УПРАВЛЕНИЯ ВОЗДУШНЫМИ СУДАМИ ОПЕРАТОРАМИ СИСТЕМ НАВИГАЦИОННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЕМ" на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.22.13 «Навигация и управление движением»

27 июня 2017

Автореферат Пилипёнок Оксаны Николаевны
“Метод повышения качества управления воздушными судами операторами систем навигационного обслуживания и управления движением. ”

27 июня 2017

Автореферат Якуниной Ирины Леонидовны
“Методы анализа деятельности операторов аэронавигационной системы в особых случаях полета для сокращения времени принятия решения ”

19 июня 2017

Отзыв официального оппонента заведующего кафедрой энергоэффективных технологий Государственного университета телекоммуникаций, доктор технических наук, старшего научного сотрудника Трембовецкого Максима Петровича
на диссертацию Афкари Мехрабани Ахмад Реза “МЕТОД И МОДЕЛИ ПОСТРОЕНИЯ СПУТНИКОВЫХ РАДИОНАВИГАЦИОННЫХ СИСТЕМ НА ГЕОСТАЦИОНАРНОЙ ОРБИТЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ШУМОПОДОБНЫХ ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННЫХ СИГНАЛОВ”, представленную к защите на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.22.13 «Навигация и управление движением»

19 июня 2017

Отзыв официального оппонента начальника кафедры математического и программного обеспечения АСУ Харьковского национального университета Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба, доктор технических наук, доцента Павленко Максима Анатольевича
на диссертацию Афкари Мехрабани Ахмад Реза “МЕТОД И МОДЕЛИ ПОСТРОЕНИЯ СПУТНИКОВЫХ РАДИОНАВИГАЦИОННЫХ СИСТЕМ НА ГЕОСТАЦИОНАРНОЙ ОРБИТЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ШУМОПОДОБНЫХ ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННЫХ СИГНАЛОВ”,представленную к защите на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.22.13 «Навигация и управление движением»

19 июня 2017

Диссертация Афкари Мехрабани Ахмад Реза
“МЕТОД И МОДЕЛИ ПОСТРОЕНИЯ СПУТНИКОВЫХ РАДИОНАВИГАЦИОННЫХ СИСТЕМ НА ГЕОСТАЦИОНАРНОЙ ОРБИТЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ШУМОПОДОБНЫХ ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННЫХ СИГНАЛОВ”
на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.22.13 «Навигация и управление движением»

26 мая 2017

Автореферат Афкари Мехрабани Ахмад Реза
“МЕТОД И МОДЕЛИ ПОСТРОЕНИЯ СПУТНИКОВЫХ РАДИОНАВИГАЦИОННЫХ СИСТЕМ НА ГЕОСТАЦИОНАРНОЙ ОРБИТЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ШУМОПОДОБНЫХ ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННЫХ СИГНАЛОВ ”

25 апреля 2016

Диссертация Паленного Андрея Сергеевича
"МЕТОД И МОДЕЛИ ОЦЕНКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОПЕРАТОРОВ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ВОЗДУШНЫМ ДВИЖЕНИЕМ"
на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.22.13 «Навигация и управление движением»

25 апреля 2016

Отзыв официального оппонента доктора технических наук, профессора, советника директора Государственного предприятия обслуживания воздушного движения Украины (Украэрорух) Демьянчука Вильгельма Степановича
на диссертацию Паленного Андрея Сергеевича "МЕТОД И МОДЕЛИ ОЦЕНКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОПЕРАТОРОВ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ВОЗДУШНЫМ ДВИЖЕНИЕМ", представленную к защите на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.22.13 «Навигация и управление движением»

25 апреля 2016

Отзыв официального оппонента кандидата технических наук, доцента кафедры автоматизации производственных процессов Кировоградского национального технического университета ГОЛИК Елены Петровны
на диссертационную работу Паленного Андрея Сергеевича "МЕТОД И МОДЕЛИ ОЦЕНКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОПЕРАТОРОВ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ВОЗДУШНЫМ ДВИЖЕНИЕМ", представленную к защите на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.22.13 «Навигация и управление движением»

05 апреля 2016

Автореферат Паленный Андрей Сергеевич
“МЕТОД ТА МОДЕЛІ ОЦІНКИ ДІЯЛЬНОСТІ ОПЕРАТОРІВ У СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПОВІТРЯНИМ РУХОМ”

18 января 2016

Диссертация Сафарьяна Марата Радиковича
“Методи та моделі координації системи управління повітряним рухом в умовах зональної навігації”
на получение научной степени кандидата технических наук по специальности 05.22.13 «Навигация и управление движением»

18 января 2016

Отзыв официального оппонента доктора технических наук, профессора, профессора кафедры технологий управления факультета информационных технологий Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, КРАВЧЕНКО Юрия Васильевича
на диссертацию САФАРЬЯНА Марата Радиковича “Методи та моделі координації системи управління повітряним рухом в умовах зональної навігації”, поданную к защите на получение научной степени кандидата технических наук по специальности 05.22.13 «Навигация и управление движением»

18 января 2016

Отзыв официального оппонента профессора кафедры воздушной навигации и боевого управления авиацией Харьковского университета Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба доктора технических наук профессора Тимочка Александра Ивановича
на диссертационную работу Сафарьяна Марата Радиковича на тему “Методи та моделі координації системи управління повітряним рухом в умовах зональної навігації”, поданную к защите на получение научной степени кандидата технических наук по специальности 05.22.13 «Навигация и управление движением»

24 декабря 2015

Автореферат Сафарьяна Марата Радиковича
“Методи та моделі координації системи управління повітряним рухом в умовах зональної навігації”