В 1978 році на базі Кіровоградської школи вищої льотної підготовки (КШВЛП) і Кіровоградського льотно-штурманського училища (КЛШУ) створюється Кіровоградське вище льотне училище цивільної авіації.

В червні 1979 року в училищі разом з іншими кафедрами була утворена кафедра електрообладнання (зав. кафедрою д.т.н. Руденко М.С.) і кафедра авіаційного радіоелектронного обладнання (зав. кафедрою Осадчий В.І.).

До складу цих кафедр увійшли досвідчені викладачі КШВЛП і КЛШУ Осадчий В.І., Хафізов А.В., Харін В.І., Бондаренко І.Г., Омеліна Л.І., Лашук П.В., Шевель В.Д., Калмикова В.І., Штейн Р.Е., а також випускники Київського інституту інженерів цивільної авіації Васильєв О.М., Осадчий С.І., Колоколов П.В., Долгов Є.М., Астафьєв О.А., Смирнов В.В., Кушнір С.О., Гаврилюк Б.О., Клебанович В.В.,ті що пройшли по конкурсу молоді вчені Стерлигов А.Г., Тузов В.О., Сірик М.М.

Створення учбових лабораторій здійснювали кваліфіковані інженери Денисенко К.Е., Белогур І.П., Кутепов А.Д., Дудник А.С., Сенченко І.Я., Сірик М.В., Качинський М.С., Цюпа В.Д., Романенко М.Г., Ломакін О.І.

В 2000 році кафедра електрообладнання і кафедра авіаційного радіоелектронного обладнання була перетворена в кафедру авіаційного обладнання. Очолив кафедру д.т.н., професор Руденко М.С.

З 2007 року кафедрою авіаційного обладнання керує к.т.н., доцент Тузов Володимир Олександрович.

Дисципліни, що вивчаються на кафедрі:

 • електротехніка і електроніка;
 • радіобладнання повітряних суден;
 • електрообладнання повітряних судів;
 • електрообладнання аеродромів;
 • приладове обладнання повітряних судів;
 • радіоелектронне обладнання повітряних судів;
 • авіаційний електрозв’язок;
 • авіоніка;
 • теорія автоматичного управління;
 • обладнання і технічні засоби обслуговування повітряного руха;
 • електрообладнання аеродромів;
 • методи і способи діагностики конструкцій повітряних судів;
 • наземні і бортові системи контролю технічного стану повітряних судів і авіаційних двигунів;
 • методи діагностування авіаційної техніки;
 • бортові інформаційно-розрахункові системи;
 • авіаційне і радіоелектронне обладнання повітряних судів і їх льотна експлуатація (Як-18т, Як-52, НАРП-1, Ан-2, Ан-24, Ан-26, АН-32, АН-74, Як-40, Як-42, К-10);
 • супутникові навігаційні системи.

Склад кафедри:

Завідувач кафедри, доцент, кандидат технічних наук.
Закінчив в 1971 році Томський політехнічний інститут за спеціальністю інженер-фізик. Кандидат технічних наук. З 1981 року працює на кафедрі на посаді доцента кафедри, а з 2007 року – завідуючий кафедрою авіаційного обладнання. Викладає лекційні, практичні та лабораторні заняття по дисциплінам теорія автоматичного керування, прилади літака, авіоніка, основи електротехніки та електроніки.
Професор, кандидат педагогічних наук.
Закінчила Київський інститут інженерів цивільної авіації в 1980 році за спеціальністю інженер-системотехник. З 1981 року працювала в тренажерному центрі академії. З 2003 по 2006 рік навчалася в аспірантурі ДЛАУ. Кандидат технічних наук. З 2007 року працює на посаді доцента кафедри, а з 2012 року – професором кафедри. Викладає лекційні, практичні та лабораторні заняття по дисциплінам основи електротехніки та електроніки, авіоніка, авіаційне обладнання літаків.
Доцент, кандидат технічних наук.
Закінчив Київський інститут інженерів цивільної авіації в 1981 році за спеціальністю інженер-електрик та з 1987 року – аспірантуру при Київському інституті інженерів цивільної авіації, кандидат технічних наук. На посаді старшого викладача працює з 1989 року. З вересня 2007 року працює на посаді доцента кафедри. Викладає лекційні, практичні та лабораторні заняття по дисциплінам супутникові навігаційні системи, авіоніка, системи повітряного судна.
Cтарший викладач.
Закінчив Київський інститут інженерів цивільної авіації в 1981 році за спеціальністю інженер-системотехнік. На кафедрі працює з 1981 року на посаді асистента, а з 1995 року на посаді старшого викладача. Викладає лекційні, практичні та лабораторні заняття по дисциплінам електрообладнання повітряних суден, електрообладнання аеродромів, системи повітряного судна, експлуатація електрообладнання повітряних суден (Ан-2, Ан-24, Ан-26, Як-40, Ан-74).
Cтарший викладач.
Закінчив Київський інститут інженерів цивільної авіації в 1978 році за спеціальністю інженер-радист. З 1979 року асистент кафедри. На посаді старшого викладача працює з 1986 року. Викладає лекційні, практичні та лабораторні заняття по дисциплінам методи і засоби діагностики конструкцій повітряних суден, автоматизовані системи діагностики, системи ПС, обладнання та технічні засоби для ОПР.
Cтарший викладач.
Закінчив Київський інститут інженерів цивільної авіації в 1982 році за спеціальністю інженер-електрик. З 1982 року асистент кафедри. З 1993 по 1996 року навчався в аспірантурі Київського інституту інженерів цивільної авіації. З 1996 по 2004 рік року працював в науково-виробничому відділі застосування авіації в народному господарстві ДЛАУ на посаді старшого наукового співробітника. На посаді старшого викладача працює з 2004 року. Викладає лекційні, практичні та лабораторні заняття по дисциплінам авіоніка, електрообладнання аеродромів, прилади літака, основи електротехніки та електроніки.
Cтарший викладач.
Закінчив Київський інститут інженерів цивільної авіації в 1980 році за спеціальністю інженер-системотехник. З 1985 року асистент кафедри. На посаді старшого викладача працює з 2000 року. Викладає лекційні, практичні та лабораторні заняття по дисциплінам обладнання та технічні засоби управління повітряним рухом, льотна експлуатація авіаційного радіообладнання літаків Ан-74, Ан-32, Ан-2 та інших. Кушнір С.О. – заступник декана по виховній роботі факультету льотної експлуатації.
Cтарший викладач.
Закінчив Київський інститут інженерів цивільної авіації в 1980 році за спеціальністю інженер-системотехнік. З 1980 року асистент кафедри. На посаді старшого викладача працює з 1995 року. Викладає лекційні, практичні та лабораторні заняття по дисциплінам авіоніка, прилади літака, експлуатація пілотажно-навігаційного обладнання повітряних суден (Ан-2, Як-40, Ан-24, Ан-26, Ан-74 та інші).
Cтарший викладач.
Закінчив Харківський авіаційний інститут в 1965 році за спеціальністю радіоінженер. З 1965 року – викладач, потім старший викладач Кіровоградського ШВЛП. З 1971 року старший викладач Кіровоградського ЛШУ. З 1997 року – старший викладач кафедри радіоелектронного обладнання, а з 2002 року – старший викладач кафедри авіаційного обладнання ДЛАУ. До 2010 року виконував обов’язки начальника учбового відділу. Викладає лекційні, практичні та лабораторні заняття по дисциплінам радіообладнання, авіаційній електрозв’язок.
Cтарший викладач.
Закінчив Київський інститут інженерів цивільної авіації в 1975 році за спеціальністю інженер-радист. З 1975 року викладач Кіровоградського ЛШУ. На посаді старшого викладача працює з 1981 року. Викладає лекційні, практичні та лабораторні заняття по дисциплінам авіаційний зв’язок, радіообладнання, експлуатація радіообладнання повітряних суден (Як-18, Як-52, Л-410, Ан-24, Ан-26)
Завідуючий лабораторії.
Закінчив Київський інститут інженерів цивільної авіації в 1981 році за спеціальністю інженер-системотехнік. З 1981 року працює на посаді завідувача лабораторією електротехніки та електрообладнання.
Завідуючий лабораторії.
Закінчив Київський інститут інженерів цивільної авіації в 1989 році за спеціальністю радіоінженер. З 1989 року працював на посаді асистента, а з 1995 року переведен на посаду завідувача лабораторією радіоелектроніки та радіообладнання.
Завідуючий лабораторії.
Закінчив в 1976 році Київське вище інженерне авіаційне училище воЄнно-повітряних сил за спеціальністю інженер-електрик. З 1981 по 1984 рік навчався в аспірантурі Київського ВАІВУ ВПС. Після закінчення аспірантури працював викладачем, старшим викладачем в вищому військовому льотному училищі, а також в технічному університеті. З 2008 року працює на кафедрі на посаді завідувача лабораторією пілотажно-навігаційного обладнання.
Методист.
Закінчила Вінницький політехнічний інститут в 1990 році за спеціальністю інженер-системотехнік. З 1982 року працювала на кафедрі старшим лаборантом. З 2008 року працює методистом кафедри.
Cтарший лаборант.
Закінчила Кіровоградський національний технічний університет в 1995 році за спеціальністю інженер-електрик. З 2002 року працює на кафедрі на посаді старшого лаборанта.