Опитування здобувачів вищої освіти стосовно якості освітньої діяльності при вивченні навчальних дисциплін (05.12.2020 - 18.12.2020)

Опрацьовано 278 відповідей. Запрошення для проходження опитування розіслано 498 здобувачам освіти на надані ними поштові скриньки.

Запропоновані питання.

1.Викладач компетентний, вільно володіє матеріалом навчальної дисципліни та раціонально використовує час на заняттях.
2.Викладач демонструє культуру мовлення (мовлення викладача професійне, виразне, доступне до розуміння).
3.Викладач уміє викликати й підтримувати зацікавленість аудиторії до матеріалу навчального заняття, спонукати дискусію, знімати напруження й втому аудиторії.
4.Викладач вільно володіє технологіями дистанційного навчання в умовах карантину.
5.Викладач об’єктивний в оцінюванні студентів.
6.Викладач шанобливо та з повагою ставиться до студентів.
7.Навчальна дисципліна допомогла мені отримати практичні та сучасні навички для майбутньої професійної діяльності.
8.Оцініть рівень подання і пояснення навчального матеріалу, з точки зору зрозумілості, доступності, зацікавленості.
9. Чи стикались Ви особисто з проявами академічної недоброчесності з боку викладача?
10.Ваші пропозиції щодо поліпшення якості викладання навчальної дисципліни та педагогічної майстерності викладача (напишіть).

Результати опитування:

 10 питання виявило такі пропозиції/проблеми здобувачів вищої освіти щодо поліпшення якості викладання навчальної дисципліни та педагогічної майстерності в Академії:

- Використання централізованої онлайн платформи для організації навчального процесу в умовах дистанційного навчання.
- Своєчасне/завчасне оприлюднення матеріалів та чітке окреслення термінів здачі тестів, лабораторних, практичних робіт та домашніх завдань.
- Прояви академічної недоброчесності з боку деяких викладачів.
- Розробка актуальних, на вимогу часу прикладних завдань.
- Збільшення кількості практичних годин із різних дисциплін.
- Розбір викладачем помилок курсантів у виконаних роботах під час дистанційного навчання, якщо такі мають місце.
- Формування (поділ на групи) з урахуванням рівня знань курсантів.
- Залучення більшої кількості викладачів-практиків.