Наказом Міністерства освіти і науки України від 24.05.2018 №527 у Льотній академії Національного авіаційного університету створена спеціалізована вчена рада К 23.144.02 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» строком до 31 грудня 2020 року.

До складу ради увійшли:

Голова ради:

Плачинда Тетяна Степанівна, д.пед.н., доцент, завідувач кафедри, Льотна академія Національного авіаційного університету, спеціальність 13.00.04.

Заступник голови:

Москаленко Олена Іванівна, д.пед.н., професор, професор кафедри, Льотна академія Національного авіаційного університету, спеціальність 13.00.04.

Вчений секретар:

Крижевська Катерина Володимирівна, к.пед.н., доцент, доцент кафедри, Льотна академія Національного авіаційного університету, спеціальність 13.00.04.

Члени ради:

Анісімов Микола Вікторович, д.пед.н., професор, професор кафедри, Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка, спеціальність 13.00.04;

Барановська Лілія Володимирівна, д.пед.н., професор, професор кафедри, Національний авіаційний університет, спеціальність 13.00.04;

Герасименко Людмила Сергіївна, к.пед.н., доцент, доцент кафедри, Льотна академія Національного авіаційного університету, спеціальність 13.00.04;

Колотуха Олександр Васильович, д.геог.н., доцент, завідувач кафедри, Льотна академія Національного авіаційного університету, спеціальність 13.00.04;

Лаврентьєва Олена Олександрівна, д.пед.н., доцент, завідувач кафедри, ДВНЗ «Криворізький державний педагогічний університет», спеціальність 13.00.04;

Макаров Роберт Микитович, д.пед.н., професор, професор кафедри, Льотна академія Національного авіаційного університету, спеціальність 13.00.04;

Миргородська Олена Леонідівна, к.пед.н., доцент, доцент кафедри, Льотна академія Національного авіаційного університету, спеціальність 13.00.04;

Онипченко Павло Миколайович, к.пед.н., доцент, доцент кафедри, Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, спеціальність 13.00.04;

Пухальська Галина Анатоліївна, к.пед.н., доцент кафедри, Льотна академія Національного авіаційного університету, спеціальність 13.00.04;

Радул Сергій Григорович, к.пед.н., доцент кафедри, Льотна академія Національного авіаційного університету, спеціальність 13.00.04;

Урсол Оксана Володимирівна, к.пед.н., доцент кафедри, Льотна академія Національного авіаційного університету, спеціальність 13.00.04;

Чумак Олександр Олексійович, д.ю.н., заступник начальника, Льотна академія Національного авіаційного університету, спеціальність 13.00.04.

Адреса для листування:
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ПАСПОРТ СПЕЦІАЛЬНОСТІ

13.00.04 - теорія і методика професійної освіти

 

І. Формула спеціальності:

Галузь педагогічної науки, яка досліджує мету, зміст, методи, засоби, організаційні форми та засоби професійної освіти.

Напрями досліджень із цієї спеціальності визначаються класифікаційними ознаками, наявність яких в об’єкті та предметі дисертаційного дослідження є обов’язковою умовою для цієї спеціальності. Класифікаційні ознаки спеціальності:

- за рівнем організації педагогічного процесу: професійно-технічна освіта, вища освіта, післядипломна освіта, дистанційна освіта, самоосвіта, освіта дорослих; професійне навчання на виробництві;

- за видами об’єктів педагогічного впливу: учні професійно-технічних училищ, студенти (курсанти) вищих навчальних закладів усіх спеціальностей, спеціалісти; слухачі системи післядипломної фахової освіти; слухачі центрів зайнятості та навчальних підрозділів на виробництві;

- за структурною складовою педагогічної науки: історія та теорія професійної освіти, часткові дидактики;

- за галузевою складовою педагогічної науки: (за галузями підготовки фахівців): усі види галузевої освіти;

- за характером досліджень: фундаментальні, прикладні, порівняльні;

- за психофізичним станом суб’єктів освіти: суб’єкти освіти в нормі, суб’єкти освіти з особливими потребами.

II. Напрями досліджень:

1. Історія розвитку професійної освіти та її окремих галузей.

2. Теоретико-методологічні основи професійної освіти.

3. Порівняльна професійна педагогіка.

4. Проблеми сучасного підручника для професійної освіти.

5. Теорія та методика ступеневої освіти у професійних навчальних закладах.

6. Теорія та методика вивчення дисциплін професійно-орієнтованих циклів у професійно-технічних і вищих навчальних закладах.

7. Теорія та методика професійного навчання дорослого й незайнятого населення.

8. Стандартизація у професійній освіті.

9. Інноваційні процеси у професійній освіті.

10. Післядипломна освіта фахівців.

11. Педагогічні засади професійно-творчого розвитку особистості в системі неперервної професійної освіти.

12. Педагогічна майстерність у професійній підготовці фахівців.

13. Науково-дослідна робота студентів у процесі фахової підготовки.

14. Теорія та методика організації навчально-виробничої, виробничої та навчальної практик у професійно-технічних і вищих навчальних закладах. 15. Підготовка та перепідготовка фахівців у системі дистанційної освіти. 16. Педагогічні технології в неперервній професійній освіті.

ІІІ. Галузь науки, з якої присуджуються наукові ступені: педагогічні науки.

Напрями роботи та курси Бізнес школи (PDF, 280 КБ)
- Менеджмент підприємницької діяльності
- Менеджмент та інформаційні технології підприємницької діяльності
- Інформаційні технології підприємницької діяльності
- Основи міні МВА
- Підготовчі до вступу до КЛА НАУ
- Першої долікарської допомоги
- Підготовка громадських інспекторів охорони довкілля
- Робота у Фейсбуці
- Просування товару в соцмережах
- Методика викладання робототехніки для освітян
- Робототехніка для початківців на платформі Arduino
- Робототехніка на базі Lego Mindstorms EV3
- Розмовна англійська для роботи за кордоном
- Підготовка на рівень В 2
- Підготовка на рівень С 1
- Тестування на рівень B 2
- Тестування на рівень С 1
- Англійська для менеджерів міжнародних проектів та грантів
- Англійська для студентів для навчання в закордонних ВНЗ та по англомовним проектам (в Україні)
- Літня англомовна школа
- Англійський для ІТ-фахівців
- Вивчення основ управління та польоту мультикоптерів (спортивні, сільськогосподарські)
- Основи конструювання мультикоптерів
- Використання мутьтикоптерів для відео- та фотозйомки
- Безпека підприємницької діяльності
- Організація офісу вдома
- Управління розумним будинком мобільними пристроями
- Програмування
- WEB-програмування на JAVASCRIPT
- Основи теорії баз даних. MYSQL в розробці WEB-проектів
Цей курс займе тебе цікавими завданнями та покаже про дизайн те, чого ти ще не знаєш! Впродовж нього ми будемо працювати над композицією, кольорами та шрифтами. Розглянемо успішні портфоліо, проаналізуємо роботи найкращих світових студій та дизайнерів. Навчимось перетворювати ідеї у якісний візуальний продукт. Навчимось працювати із загальновизнаними програмами графічного дизайну: Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Adobe Indesign та виконувати самостійні проекти.
- Підвищення кваліфікації по STEM-напрямку
- STEM-освіта в початковій школі
- Технології case-study
- Інтегрований підхід у викладанні STEM-дисциплін в загальноосвітніх навчальних закладах різного типу та профілю.
- STEM – освіта та «3D» - моделювання.
- «Розумні пристрої» Інтернет речей
- Основи фандрайзингу
- Написання проектів
- Еразмус+
- Горизонт 2020
- Англійська для проектів
- Тайм-менеджмент: організація часу і самоорганізація (семінар) - 4 год.
- Публічні виступи: вміння опанувати страх перед публікою та психологічні прийоми саморегуляції (семінар) – 4 год.
- Тренінг самопізнання та особистісного зростання (тренінг) – 20 год.
- Лідерство та робота в команді (тренінг) – 20 год.
- Резюме: правила складання (лекція) – 2год.
- Самопрезентація на співбесіді (лекція) – 2 год.
- Тренінг ефективної комунікації (тренінг) – 20 год.
- Тренінг вирішення конфліктів – 20 год.
- Психотехніка ведення переговорів (семінар) – 4 год.
- Розвиток креативності (тренінг) – 20 год.

Адреса: м. Кропивницький, вул. Короленка 22
Реєстратура: тел. (0522) 39 – 47 – 33 
Секретар сертифікаційної комісії: тел. (0522) 34 – 40 – 42
Електронна адреса:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Льотна академія Національного авіаційного університету, як провідний авіаційний навчальний заклад України та у відповідності до вимог Повітряного Кодексу України, має в своїй структурі медико – санітарну частину, яка реалізує питання медичної сертифікації авіаційного персоналу цивільної авіації України та забезпечує нагляд за здоров'ям курсантів академії.

МСЧ ЛА НАУ

Медико – санітарна частина ЛА НАУ має Державну ліцензію, акредитаційний сертифікат першої категорії МОЗ України та дозволи відповідних вповноважених органів на надання медичних послуг і на медичну сертифікацію авіаційного персоналу.

Медико – санітарна частина ЛА НАУ здійснює:

- медичну сертифікацію авіаційного персоналу цивільної авіації України згідно наказу Державіаслужби від 20.07.2017 № 565 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 28 серпня 2017 р. «Про затвердження Авіаційних правил України "Технічні вимоги та адміністративні процедури для льотних екіпажів цивільної авіації";
- медичний нагляд у між сертифікаційний період;
- надання діагностично-лікувальної допомоги;
- диспансерний нагляд;
- профілактичні огляди;
- клініко-лабораторні методи діагностики;
- інструментальні методи діагностики.

До послуг відвідувачів:
- спеціалізована експертна комісія по сертифікації авіаційного персоналу цивільної авіації України;
- обов’язкові профілактичні огляди
- проведення медичного огляду при первинному влаштуванні на роботу, періодичні медогляди;
- стоматологічні послуги;
- клінічні та біохімічні лабораторні дослідження;
- рентгендіагностичні послуги;
- медичне обслуговування курсантів - іноземців;
- медичні огляди кандидатів (абітурієнтів) до вступу на навчання в ВНЗ.

Структурні підрозділи:
1. Діагностичні кабінети:
- клініко-діагностична лабораторія;
- рентгенологія;
- функціональна діагностика.
2. Лікарі-спеціалісти:
- лікар авіаційної та космічної медицини;
- хірург;
- терапевт;
- гінеколог;
- уролог;
- отоларинголог;
- офтальмолог;
- кардіолог;
- невропатолог;
- психофізіолог;
- дерматолог;
- лікар-стоматолог;

3. Інші кабінети:
- фізіотерапевтичний;
- маніпуляційний;
- кабінет масажу.

4. Лікарсько-консультативні (експертні) комісії:
- медична сертифікація авіаційного персоналу ;
- оформлення санітарної книжки та проведення профілактичного огляду працівників служби громадського харчування .
- проведення медичного огляду при влаштуванні на роботу, періодичні медогляди
- медичні огляди кандидатів до вступу на навчання у ВНЗ (абітурієнтів)
- по проведенню медоглядів працівників, зайнятих на важких роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці, а також осіб віком до 21 року

 
 

Вибачте, сторінка в розробці.

Дочірні категорії