Розробка та впровадження програмно-технічних засобів і технологій професійної підготовки авіаційних фахівців, в тому числі з застосуванням інтелектуальних тренажерних засобів.

Вдосконалення методів керування якістю професійної підготовки авіаційних фахівців, розробка і впровадження автоматизованої інформаційно-аналітичної системи ЛА НАУ.

Розробка та впровадження методів забезпечення функціональної стійкості процесів навігації та управління рухом літального апарату.

Проблеми управління сталим інноваційним розвитком авіаційних транспортних систем.

Розклад груп в яких заняття проходять з  18.02.2019 р. по 16.03.2019 р.
рота: 316; 
рота: 326;
рота: 346аб;
рота: 346в;
рота: 356;
рота: 366;
рота: 376;
рота: 386;
рота: 396а;
рота: 396б;  

Розклад груп в яких заняття проходять з  08.04.2019 р. по 20.04.2019 р.
рота: 308; 
рота: 318; 
рота: 328; 
рота: 348a; 
рота: 348б; 
рота: 348c; 
рота: 378; 

Розклад груп в яких заняття проходять з  22.04.2019 р. по 04.05.2019 р.
рота: 314M; 
рота: 324M; 
рота: 344M; 
рота: 364M; 
рота: 384M; 
рота: 394Ma,394Mб; 
рота: 394Mв; 

Дочірні категорії