Професійні права (робота в якості) – фахівець з правового забезпечення міжнародної авіаційної діяльності.

Освітньо-професійна програма «Правове забезпечення міжнародної авіаційної діяльності» пропонується в рамках програми підготовки бакалаврів за спеціальністю 081 «Право» та орієнтована на підготовку знавців міжнародної та національної правової системи, яка пов’язана з авіацією.
В результаті навчання за даною спеціалізацією випускник ЗВО набуває компетенції з юриспруденції для правового забезпечення міжнародної та національної практичної діяльності в авіаційних підприємствах, в державних органах виконавчої влади, підприємствах, установах та організаціях різних сфер громадського життя, юридичних та інформаційних відділах.

Для вступу на місця на держзамовлення або за контрактом на спеціальність «Менеджмент» абітурієнти подають в приймальну комісію сертифікат Українського центру оцінювання якості освіти з української мови та літератури,історії України, математики або іноземної мови. Для вступу лише на контрактні місця абітурієнти подають в приймальну комісію сертифікат Українського центру оцінювання якості освіти з української мови та літератури, історії України, географії або іноземної мови.

 

Силабус навчальної дисципліни "Інформаційні технології в юридичній діяльності"
Силабус навчальної дисципліни "Державне (конституційне) право зарубіжних країн"
Силабус навчальної дисципліни "Юридична деонтологія"
Силабус навчальної дисципліни "Конституційне право України"
Силабус навчальної дисципліни "Теорія держави і права"
Силабус навчальної дисципліни "Історія держави і права України"
Силабус навчальної дисципліни "Історія держави і права зарубіжних країн"
Силабус навчальної дисципліни "Безпека життєдіяльності та охорона праці"
Силабус навчальної дисципліни "Адміністративний процес"
 Силабус навчальної дисципліни "Банківське право"
Силабус навчальної дисципліни "Право інтелектуальної власності"
Силабус навчальної дисципліни "Правове регулювання захисту економічної конкуренції"
Силабус навчальної дисципліни "Трудове право"
Силабус навчальної дисципліни "Організаційно-правове забезпечення авіаційної безпеки"
Силабус навчальної дисципліни "Сімейне право"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Міжнародне право"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Правове регулювання аеропортової діяльності"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Риторика"
Силабус навчальної дисципліни "Римське приватне право"
Силабус навчальної дисципліни "Судові та правоохоронні органи України "
Силабус навчальної дисципліни "Кримінальний процес"
Силабус навчальної дисципліни "Митне право"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Українська мова (за професійним спрямуванням)"
Силабус навчальної дисципліни "Адміністративне право"
Силабус навчальної дисципліни "Кримінальне право"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Основи нормо-проектувальної техніки в цивільній авіації"
Силабус навчальної дисципліни "Виконавче провадження"
Силабус навчальної дисципліни "Психологія"
Силабус навчальної дисципліни "Економічна теорія"
Силабус навчальної дисципліни "Авіаційне законодавство"
Силабус навчальної дисципліни "Правове регулювання виконання польотів"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Договірне право"
Силабус навчальної дисципліни "Основи права Європейського Союзу"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Інформаційне право"
Силабус навчальної дисципліни "Міжнародне космічне право"
Силабус навчальної дисципліни "Повітряне право"
Силабус навчальної дисципліни "Міжнародне повітряне право"
Силабус навчальної дисципліни "Нотаріат та адвокатура України"
Силабус навчальної дисципліни "Транспортне право"
Силабус навчальної дисципліни "Цивільний процес"
Силабус навчальної дисципліни "Тайм-менеджмент"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Юридична психологія"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Правове забезпечення льотної придатності та експлуатації повітряних суден"
Силабус навчальної дисципліни "ПРОФЕСІЙНА ІНОЗЕМНА МОВА"
Силабус навчальної дисципліни "Культурологія, етика й естетика"
Силабус навчальної дисципліни "Логіка"
Силабус навчальної дисципліни "Політологія"
Силабус навчальної дисципліни "Політична теорія"
Силабус навчальної дисципліни "Правнича логіка"
Силабус навчальної дисципліни "Соціологія"
Силабус навчальної дисципліни "ІНОЗЕМНА МОВА (ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ)"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Історія України та української культури"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "СПЕЦІАЛЬНА ФІЗИЧНА ТА ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНА ПІДГОТОВКА"
Силабус навчальної дисципліни "ДРУГА ІНОЗЕМНА МОВА"
Силабус навчальної дисципліни "Юридичний аудит"
Силабус навчальної дисципліни "ФІЛОСОФІЯ"
Силабус навчальної дисципліни "Міжнародне авіаційне право"
Силабус навчальної дисципліни "Облік і аудит"
Силабус навчальної дисципліни "Господарський процес"
Силабус навчальної дисципліни "Міжнародне правове співробітництво в авіаційній галузі"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Правове забезпечення льотної придатності"

Силабус навчальної дисципліни "Податкове право"
Силабус навчальної дисципліни "Правове співробітництво в авіаційній галузі"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "СПЕЦІАЛЬНА ФІЗИЧНА ТА ПСИХОФІЗИОЛОГІЧНА ПІДГОТОВКА"
Силабус навчальної дисципліни "Цивільне право"
Силабус навчальної дисципліни "СТРАХОВЕ ПРАВО"

Силабус виробничої практики 2 курсу
Силабус виробничої практики 3-4 курсів
Силабус навчальної практики 1 курсу (вступ до фаху)
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Антикорупційне право"
Силабус навчальної дисципліни "Організаційно-правове регулювання авіаційної безпеки"
Силабус навчальної дисципліни "Правове забезпечення авіаційної безпеки"
Силабус навчальної дисципліни "Державне та регіональне управління"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Самоменеджмент "
Силабус навчальної дисципліни "Ораторське мистецтво"
Силабус навчальної дисципліни "Антимонопольне право"
Силабус навчальної дисципліни "ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Договірне регулювання цивільних відносин"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Міжнародне космічне законодавство"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Законодавче забезпечення виконання польотів"
Силабус навчальної дисципліни "Українська мова як іноземна " - 1
Силабус навчальної дисципліни "Українська мова як іноземна " - 2
Силабус навчальної дисципліни "Українська мова (за професійним спрямуванням)"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Ораторське мистецтво"
Силабус навчальної дисципліни "Риторика"
Силабус навчальної дисципліни "Авіаційне право"
Силабус навчальної дисципліни "БЮДЖЕТНЕ ТА СТРАХОВЕ ПРАВО"
Силабус навчальної дисципліни "Екологічне та земельне право"
Силабус навчальної дисципліни "Господарське право"
Силабус навчальної дисципліни "Міжнародне космічне право"
Силабус з факультативу "Права людини"
Силабус навчальної дисципліни "Правове регулювання наземних служб"


Навчальний план денної форми навчання
Навчальний план заочної форми навчання

Договора на проведення практики