Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 09.02.2021 № 157 «Про рішення з питань присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань та внесення змін до наказів Міністерства освіти і науки України від 2 липня 2020 року № 886, від 26 листопада 2020 року № 1471:

1. Затверджено рішення вчених рад закладів вищої освіти про присвоєння вченого звання доцента: Чумаку Олександру Олексійовичу - доцента кафедри права та правового регулювання авіаційної діяльності; Задковій Олені Володимирівні - доцента кафедри льотної експлуатації, аеродинаміки та динаміки польоту; Ковальову Юрію Григоровичу - доцента кафедри фізико-математичних дисциплін.

2. Рішення спеціалізованих вчених рад про присудження наукового ступеня кандидата наук з галузей науки та за науковими спеціальностями:

Технічні науки (05.22.13 «Навігація та упpавління pухом»): Сало Наталія Анатоліївна; Сорока Михайло Юрійович.

Педагогічні науки (13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»): Дорошенко Олена Миколаївна,  Дорошенко Тетяна Миколаївна, Скрипник Олександр Сергійович.

3. До друкованих періодичних видань, що входять до Переліку наукових фахових видань України (категорія Б) включено Науковий вісник Льотної академії. Серія: Економіка, менеджмент та право (економічні юридичні науки. Спеціальності: 051, 071, 072, 073, 075, 076, 081, 232, 241, 242, 281, 292, 293)