Життя сьогодні змушує кожного підлаштовуватись під нові обставини. Незважаючи на це, здобувачі вищої освіти Льотної академії НАУ не тільки успішно продовжують навчатися, так як розуміють, що за ними майбутнє, а й проходять виробничу практику, яка є важливою та обов’язковою складовою підготовки висококваліфікованого фахівця до майбутньої роботи, забезпечення його конкурентоспроможності та можливості працевлаштування на вітчизняному та європейському ринках праці в майбутньому.

За відсутності можливості проходження практики на виробництві для здобувачів вищої освіти Льотної академії НАУ, які навчаються за ОПП «Аеронавігаційне забезпечення і планування польотів» та ОПП «Автоматизовані та робототехнічні системи авіаційного транспорту», виробничу практику було проведено на базі кафедри інформаційних технологій Льотної академії НАУ з залученням керівників структурних підрозділів закладу, які ознайомили здобувачів вищої освіти з організаційною структурою та функціями основних структурних підрозділів цивільної авіації, які забезпечують безпечне та ефективне виконання польотів повітряних суден. А також розповіли та акцентували увагу саме на тих знаннях, які будуть необхідні майбутнім спеціалістам для вдалого проходження співбесіди та працевлаштування.

До онлайн-зустрічей долучились:
- Володимир Максимов – в.о. начальника Льотної академії НАУ;
- Олег Коваленко – начальник служба аеронавігаційної інформації Льотної академії НАУ;
- Євген Гришманов – начальник бази експлуатації радіотехнічного обладнання та зв’язку Льотної академії НАУ;
- Іван Рихлицький – начальник авіаційно-технічної бази Льотної академії НАУ.

Керівник виробничої практики – ст. викладач кафедри ІТ, к.т.н. Анна Колесник.

Контроль за організацією та проведенням виробничої практики – зав.кафедри ІТ, к.пед.н., доцент Катерина Суркова.

Здобувачі вищої освіти сумлінно виконали індивідуальні завдання, запропоновані керівником у ході практики, та представили свої напрацювання на онлайн-захисті робіт.

За інформацією
ст. викладача кафедри ІТ,
к.т.н. Анни КОЛЕСНИК