Розробка та впровадження програмно-технічних засобів і технологій професійної підготовки авіаційних фахівців, в тому числі з застосуванням інтелектуальних тренажерних засобів.

Вдосконалення методів керування якістю професійної підготовки авіаційних фахівців, розробка і впровадження автоматизованої інформаційно-аналітичної системи ЛА НАУ.

Розробка та впровадження методів забезпечення функціональної стійкості процесів навігації та управління рухом літального апарату.

Проблеми управління сталим інноваційним розвитком авіаційних транспортних систем.

План наукової роботи ЛА НАУ на 2021 р.