Щоб не було в житті проблем – навчатись треба на ФМ !

Письменная Мария Сергеевна

Письменна Марія Сергіївна

Доктор економічних наук, професор, декан факультету авіаційного менеджменту, професор кафедри менеджменту авіаційної діяльності.
Сфера наукових інтересів: управління економічними процесами в умовах їх діджиталізації та цифровізації, правове забезпечення, контроль і аналіз системи публічних закупівель.

Головний редактор збірника наукових праць  «Науковий вісник Льотної академії. Серія Економіка, менеджмент та право» (ISSN 2707-8620)

Освіта:

2004р. - Кіровоградський національний технічний університет  - отримала  базову вищу освіту за напрямком «Економіка підприємства». Здобула кваліфікацію з бакалавра з обліку і аудиту.
2005р. - Кіровоградський національний  технічний університет - отримала  повну вищу освіту за спеціальністю «Облік і аудит». Здобула кваліфікацію магістр з обліку та аудиту.
2008р. - Кіровоградський державний технічний університет – аспірантура за спеціальністю «Бухгалтерський облік, аудит та аналіз»
2007р. - Харківський національний університет внутрішніх справ – отримала базову вищу освіту за напрямом підготовки «Право». Здобула кваліфікацію бакалавра права.
2008р. - Харківський національний університет внутрішніх справ – отримала повну вищу освіту за спеціальністю  «Правознавство». Здобула кваліфікацію юриста.
2012р. - Захист дисертації на здобуття наукового ступеню кандидата економічних наук, тема дисертації «Внутрішній аудит в банківській системі» (МОН України, диплом ДК №006228).
2014р. -  Вчене звання доцента кафедри менеджменту, економіки та права (МОН України, атестат 12ДЦ №040682)
2018р. -  Київський національний університет імені Тараса Шевченка - отримала повну вищу освіту за спеціальністю  «Психологія». Здобула кваліфікацію психолог.
2018р. -  Захист дисертації на здобуття наукового ступеню доктора економічних наук, тема дисертації «Методологія та організація аналізу і контролю закупівель за державні кошти»  (МОН України, диплом ДД №007959).
2020р. - Льотна академія Національного авіаційного університету -  повну вищу освіту за спеціальністю 272 «Авіаційний транспорт» спеціалізація «Організаційне забезпечення та управління авіаційним виробництвом». Здобула кваліфікацію інженер з організації керування виробництвом.
2020р. - Вчене звання професора кафедри менеджменту, економіки та туризму (МОН України, атестат АП №002043).

Контакти: м. Кропивницький, вул. Короленко, 22 (корпус 3), кім. 503 тел. (0522) 39-44-26; e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Інформація про факультет

Актуальність підготовки фахівців в області менеджменту пояснювалася розвитком ринкових відносин в нашій країні і реальною потребою економіки в таких спеціалістах. Факультет менеджменту, починаючи з 2001 року, здійснює підготовку майбутніх професійних керівників – менеджерів (управителів), здатних ефективно керувати сучасним виробництвом в реальних ринкових умовах глобалізації та інтернаціоналізації бізнесу XXI століття, з універсальних спеціальностей широкого профілю економічного та техніко-економічного спрямування за освітніми ступенями бакалавра та магістра.

Освітньо-професійна ступенева підготовка фахівців за стандартами вищої освіти України, гармонізація загальної підготовки з менеджменту зі спеціальною профільною підготовкою за галузевими спеціалізаціями, поглиблене вивчення двох іноземних мов, ефективне поєднання теоретичної підготовки з використанням інноваційних освітніх технологій – Європейської кредитної модульно-накопичувательної системи організації навчального процесу та інтерактивних комплексів навчально-методичного забезпечення дисциплін і системи наскрізної практичної підготовки – щорічних виробничих практик-стажувань в Україні та за кордоном – забезпечують високу якість підготовки та конкурентоспроможність наших випускників, їх затребуваність не тільки на вітчизняному, але і на міжнародному ринку праці як ефективних управлінців-професіоналів нової формації, здатних успішно вирішувати актуальні проблеми сталого соціально-економічного розвитку суспільства в умовах сучасної ринкової економіки, зокрема, в найбільш динамічних та високотехнологічних галузях авіаційної та туристичної діяльності.

Освітньо-професійні програми:

Структура факультету:

 

Співробітники деканату :

Заступник декана з навчальної роботи

Урсол Оксана Володимирівна

Урсол Оксана Володимирівна

Кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри права та соціально-гуманітарних дисциплін
 
У 1995 р. закінчила Кіровоградський державний педагогічний інститут ім. Володимира Винниченка за спеціальністю «Історія та народознавство».
У 2012 р. захистила дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за темою «Формування культури професійного спілкування майбутніх соціальних працівників засобами інтерактивних методів навчання». Член спеціалізованої вченої ради К 23.144.02 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – «Теорія і методика професійної освіти». Автор та співавтор понад 60 публікацій наукового та навчально-методичного характеру. Сфера наукових інтересів: професійне навчання і професійна освіта та напрями їх розвитку в сучасних умовах, інформаційно-комунікаційні технології у навчальному процесі ЗВО, освітні комунікації.
 

Заступник декана з виховної роботи

Дорошенко Тетяна Миколаївна

Дорошенко Тетяна Миколаївна

Доцент кафедри менеджменту авіаційної діяльності, к.п.н.
 
У 2005 р. закінчила Кіровоградський національний технічний університет за спеціальністю «Менеджмент організацій».
У 2009 р. закінчила аспірантуру Кіровоградського національного технічного університету. У 2020 р. захистила дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за темою "Формування готовності майбутніх менеджерів авіаційної галузі до професійної самореалізації". Автор понад 60 публікацій наукового та навчально-методичного характеру. Сфера наукових інтересів: підвищення ефективності управління персоналом, стимулювання професійного розвитку персоналу, менеджмент людських ресурсів, трудові ресурсі, сучасні проблеми ринку праці, ефективної зайнятості та безробіття, проблеми розвитку та управління зовнішньоекономічної діяльності, менеджмент зовнішньоекономічної діяльності, методичні питання організації навчального процесу у вищих навчальних закладах, економіко-статистичний аналіз.
 

Диспетчер факультету

 height=
Канчі Катерина Геннадіївна

Заклад, у якому здобуто вищу освіту:
У 2010 році закінчила Державну льотну академію України зі спеціальності "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності".
 

Секретар факультету

 height=
Чепелєва Ганна Сергіївна

Заклад, у якому здобуто вищу освіту:
У 2004 році закінчила Державну льотну академію України зі спеціальності "Обслуговування повітряного руху".
 

Секретар факультету
(заочна форма навчання)

 height=
Козловська Анастасія Олександрівна

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Контакти деканата факультета авіаційного менеджменту (денна та заочна форма навчання)

тел. (0522) 39-44-26; тел. / факс: (0522) 34-40-43

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Приймальна комісія:

тел. (0522) 39-47-17; 34-40-39; e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Всіх бажаючих щиро запрошуємо на навчання на нашому факультеті!

Якщо Ви хочете отримати престижну, якісну університетську освіту європейського рівня, стати успішним управлінцем- професіоналом, поповнити ряди сучасної ділової бізнес-еліти, забезпечити собі прекрасні перспективи в житті та гарантувати своє надійне майбутнє, запрошуємо Вас на факультет авіаційного менеджменту.

 

1. Професійна підготовка за універсальними спеціальностями широкого профілю в галузі знань 27 «Транспорт» за спеціальністю 272 «Авіаційний транспорт» (освітньо-професійні програми «Організаційне забезпечення та управління авіаційним виробництвом», «Авіаційні робототехнічні системи, «Аеронавігаційне забезпечення та планування польотів»), галузі знань 07 «Управління та адміністрування» за спеціальністю 073 «Менеджмент» (освітньо-професійна програми «Менеджмент міжнародних авіаційних перевезень», «Менеджмент туристичної індустрії»), галузі знань 08 «Право» за спеціальністю 081 «Право» (освітньо-професійна програма «Правове забезпечення авіаційної діяльності»), галузі знань 24 «Сфера обслуговування» за спеціальністю 242 «Туризм» (освітньо-професійна програма «Туризм»), що суттєво розширює можливості та перспективи працевлаштування випускників.

2. Професійна підготовка за найбільш затребуваними ринком праці, перспективними, динамічними, спорідненими професійними спецалізаціями «Організаційне забезпечення та управління авіаційним виробництвом», «Авіаційні робототехнічні системи, «Аеронавігаційне забезпечення та планування польотів», «Менеджмент міжнародних авіаційних перевезень», «Менеджмент туристичної індустрії», «Правове забезпечення авіаційної діяльності», «Туризм».

3. Професійна підготовка фахівців на основі державних Стандартів вищої освіти України: Галузевих стандартів – для нормативних (обов’язкових для вивчення) навчальних дисциплін та стандартів Льотної академії НАУ – для вибіркових дисциплін (за спеціалізаціями).

4. Професійна підготовка передбачає ефективне поєднання загальної підготовки з менеджменту за потужними циклами економічних, управлінських та правових дисциплін зі спеціальною профільною підготовкою з галузевого (авіаційного або туристичного) менеджменту.

5. Професійна підготовка з поглибленим вивченням двох іноземних мов (за професійним спрямуванням: загальна, галузева, бізнесова) – англійської (на протязі всього навчання) та німецької (на третьому та четвертому курсах) з можливістю вдосконалення знань на спеціальних курсах.

6. Професійна підготовка з використанням сучасних інноваційних технологій навчання: європейської кредитно-модульної системи організації навчального процесу та інтерактивних (електронних) комплексів навчально-методичного забезпечення дисциплін.

7. Професійна підготовка в столичному, одному з найбільш рейтингових в Україні вищому навчальному закладі – Національному авіаційному університеті, але в більш доступних, «домашніх» умовах на базі Льотної академії НАУ.

8. Професійна підготовка гармонійно поєднує теоретичне навчання з наскрізними (щорічними) практиками-стажуваннями в провідних вітчизняних міжнародних авіа- та хендлінгових компаніях, аеропортах; турфірмах і готельно-ресторанних комплексах та за кордоном (Турція, США тощо).

9. Професійна підготовка забезпечується висококваліфікованим професорсько-викладацьким складом, в т. ч., науково-педагогічними кадрами вищої кваліфікації – докторами наук, професорами, кандидатами наук, доцентами, провідними фахівцями-практиками авіаційної та туристичної галузей.

10. Професійна підготовка в дружній 50-тисячній сім’ї одного з найпотужніших авіаційних вищих навчальних закладів світу – Національного авіаційного університету та його перлини – Льотної академії НАУ на елітному, креативному, інтелектуальному факультеті менеджменту.

Підготовка фахівців з менеджменту в академії проводиться з 2001 року. Факультет менеджменту, як основний організаційний та навчально-науковий підрозділ академії з підготовки курсантів-менеджерів за денною формою навчання, офіційно створено згідно з наказом начальника академії № 317 від 01.07.2002 р.

Факультет менеджменту – самий молодий та малочисельний («не числом, а вмінням») із факультетів академії, але закономірно вважається елітним факультетом, авторитетним і престижним, самим креативним та інтелектуальним, що традиційно відрізняється своєрідною корпоративною культурою, є окрасою та гордістю льотної академії.

Місія факультету – підготовка висококваліфікованих фахівців здатних ефективно забезпечувати управління підприємствами, установами та організаціями в різноманітних галузях суспільного виробництва шляхом формування інтелектуальної еліти українського суспільства з урахуванням вимог модернізації економіки.

За період з 2001 р. на факультеті менеджменту успішно підготовлено за денною формою навчання та випущено з врученням дипломів державного зразка 781 фахівець з менеджменту: 526 бакалаврів (2005-2013 рр.) та 255 спеціалістів (2006-2013 рр.), в т.ч., 19 іноземних громадян: 17 бакалаврів (15 – з Туркменістана, 1 – з Азербайджана, 1 – з Росії) та 2 спеціаліста – по одному з Росії та Туркменістана).

Завдяки високій якості підготовки та конкурентоспроможності випускників факультету, їх затребуваності на вітчизняному та міжнародному ринках праці, високому авторитету та іміджу як в Україні, так і за кордоном, факультет менеджменту сьогодні успішно та динамічно розвивається, особливо, в напрямі широкого залучення на навчання іноземних громадян.

На сьогодні на факультеті менеджменту навчається 197 курсантів, в т.ч., на бюджетній основі – 69 курсантів (35 %) та 128 курсантів на контрактній основі – 69 (35%) громадян України та 59 (30%) іноземних громадян із країн ближнього зарубіжжя: Туркменістана, Азербайджана, Росії).

Організаційно до складу факультету менеджменту входять кафедри:

- менеджменту та економіки (випускова) (завідувач кафедри - Смутчак З.В., доктор економічних наук, доцент);

- професійної педагогіки та соціально-гуманітарних наук (випускова) (завідувач кафедри – Плачинда Т.С., доктор педагогічних наук, професор);

- права та правового регулювання авіаційної діяльності (випускова) (завідувач кафедри – Стецюк Б.Р., доктор юридичних наук, професор).

- інформаційних технологій (випускова) (в.о.завідувача кафедри – Суркова К.В., кандидат педагогічних наук, доцент).

- туризму та авіаційних перевезень (випускова) (завідувач кафедри – Колотуха О.В., доктор географічних наук, доцент).

- фізичної та психофізіологічної підготовки (завідувач кафедри – Півень М.І., кандидат педагогічних наук, доцент).

Кафедра менеджменту та економіки створена в 2005 році шляхом об’єднання кафедри менеджменту (відкритої у 1999 році) та кафедри економіки, права та управління персоналом (початок діяльності якої датований 1978 р.).

Кафедра менеджменту та економіки є випусковою зі спеціальності 073 «Менеджмент» за освітньо-професійними програмами «Менеджмент міжнародних авіаційних перевезень» та «Менеджмент туристичної індустрії».

Як випускова кафедра менеджменту та економіки є базовим структурним підрозділом академії з підготовки фахівців з менеджменту, проводить необхідну навчально-виховну, науково-методичну та науково-дослідну діяльність зі спеціальності 073 «Менеджмент» за освітньо-професійними програмами «Менеджмент міжнародних авіаційних перевезень» та «Менеджмент туристичної індустрії».

Окрім цього, кафедра менеджменту та економіки є провідною кафедрою академії по забезпеченню наскрізної управлінської, економічної підготовки авіаційних фахівців (бакалаврів, магістрів, аспірантів) і здійснює необхідну навчально-науково-методичну роботу з профільних навчальних дисциплін.

Кафедра професійної педагогіки та соціально-гуманітарних наук створена в 1991 році на базі кафедри філософських та економічних наук і кафедри історії КПРС та партійно-політичної роботи, діяльність яких започаткована у 1978 році. З березня 2016 року – кафедра професійної педагогіки та соціально-гуманітарних наук.

Кафедра є випусковою з підготовки здобувачів вищої освіти на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти з метою здобуття ступеня доктора філософії зі спеціальності 011 – Освітні, педагогічні науки.

Кафедра забезпечує освітній процес з дисциплін соціально-гуманітарного циклу, здійснює навчально-виховну, науково-методичну та науково-дослідну діяльність за спеціальностями «Авіаційний транспорт», «Право», «Туризм», «Менеджмент», «Освітні, педагогічні науки».

Як базовий структурний підрозділ академії кафедра професійної педагогіги та соціально-гуманітарних наук здійснює навчально-виховну та науково-методичну діяльність із закріплених навчальних дисциплін циклу соціально-гуманітарної та педагогічної підготовки, проводить історико-краєзнавчу та культурно-просвітницьку роботу з курсантами та працівниками академії.

Кафедра професійної педагогіки та соціально-гуманітарних наук є провідною кафедрою академії з питань формування властивостей і якостей майбутніх фахівців як соціальних особистостей, здатних вирішувати проблеми та завдання соціальної діяльності, зокрема: засвоювати і реалізовувати наукові та культурні досягнення світової цивілізації, займати активну життєву та громадську позицію, ефективно використовувати сучасні засоби комунікаційної взаємодії, нести соціальну відповідальність, засвоювати нові знання та самовдосконалюватись.

Кафедра права та правового регулювання авіаційної діяльності створена в 2019 році наказом начальника академії (від 30 серпня 2019 р. № 405).

Кафедра є випусковою з підготовки фахівців зі спеціальності 081 «Право» за освітньо-професійною програмою «Правове забезпечення авіаційної діяльності».

Кафедра забезпечує освітній процес з дисциплін правового циклу, здійснює навчально-виховну, науково-методичну та науково-дослідну діяльність за спеціальностями «Авіаційний транспорт», «Право», «Туризм», «Менеджмент».

Головною метою діяльності кафедри є підвищення конкурентоспроможності випускників на ринку праці через формування та розвиток професійних і науково-дослідницьких компетенцій та сприяння прискоренню їх адаптації до професійної діяльності.

Кафедра інформаційних технологій була створена у 1995 році.

Кафедра є випускової для здобувачів вищої освіти за спеціальністю 272 «Авіаційний транспорт», за освітньо-професійними програмами «Аеронавігаційне забезпечення і планування польотів» та «Авіаційні робототехнічні системи».

Для здійснення визначених функцій і вирішення освітніх завдань кафедра інформаційних технологій проводить необхідну навчально-виховну, науково-методичну та науково-дослідну діяльність за спеціальністю 272 «Авіаційний транспорт» та дисциплінами для підготовки студентів та курсантів факультетів менеджменту та льотної експлуатації та обслуговування повітряного руху.

Кафедра туризму та авіаційних перевезень створена в жовтні 2020 року.

Кафедра є випусковою з підготовки фахівців зі спеціальності 242 «Туризм» та зі спеціальності 272 «Авіаційний транспорт» за освітньо-професійною програмою «Організаційне забезпечення та управління авіаційним виробництвом».

На кафедру покладено забезпечення освітнього процесу з професійної підготовки фахівців з туризму, організаційного забезпечення та управління авіаційним виробництвом, галузевого менеджменту (менеджменту міжнародних авіаційних перевезень та менеджменту туризму).

Для здійснення визначених функцій і вирішення освітніх завдань кафедра туризму та авіаційних перевезень проводить необхідну навчальну, виховну, науково-методичну та науково-дослідну діяльність за спеціальностями 242 «Туризм» та 272 «Авіаційний транспорт» та закріпленими за кафедрою дисциплінами підготовки здобувачів вищої освіти факультетів менеджменту і льотної експлуатації та організації повітряного руху.

Кафедра фізичної та психофізіологічної підготовки створена в 1982 році шляхом реорганізації кафедри фізичного виховання (1978 р.).

Як базовий структурний підрозділ академії кафедра фізичної та психофізіологічної підготовки здійснює навчально-виховну, методичну та наукову діяльність із закріплених профільних навчальних дисциплін, проводить спортивно-масову та оздоровчу роботу зі всіма категоріями курсантів і постійного складу академії.

Кафедра фізичної та психофізіологічної підготовки є провідною кафедрою академії в плані формування спеціальних професійно важливих якостей майбутніх авіаційних фахівців з метою зміцнення здоров’я, підвищення на цій основі фізичної та психофізіологічної готовності курсантів до професійної діяльності, їх психофізіологічної надійності, забезпечення здорового способу життя, професійного та життєвого довголіття.

Головним напрямом діяльності факультету менеджменту по реалізації його місії є підготовка фахівців відповідно до Державних стандартів вищої освіти України зі спеціальностей 272 «Авіаційний транспорт», 073 «Менеджмент», 081 «Право», 242 "Туризм":

– розробка стандартів вищої освіти ЛА НАУ в галузі знань 27 «Транспорт» за спеціальністю 272 «Авіаційний транспорт» (освітньо-професійні програми «Організаційне забезпечення та управління авіаційним виробництвом», «Авіаційні робототехнічні системи, «Аеронавігаційне забезпечення та планування польотів»), галузі знань 07 «Управління та адміністрування» за спеціальністю 073 «Менеджмент» (освітньо-професійна програми «Менеджмент міжнародних авіаційних перевезень», «Менеджмент туристичної індустрії»), галузі знань 08 «Право» за спеціальністю 081 «Право» (освітньо-професійна програма «Правове забезпечення авіаційної діяльності»), галузі знань 24 «Сфера обслуговування» за спеціальністю 242 «Туризм» (освітньо-професійна програма «Туризм»): варіативні частини освітньо-кваліфікаційних характеристик, освітньо-професійних програм і засобів діагностики якості вищої освіти, відповідно, бакалавра та магістра (за спеціалізаціями);

– реалізація галузевих стандартів вищої освіти України та розроблених стандартів вищої освіти ЛА НАУ в галузі знань 27 «Транспорт» за спеціальністю 272 «Авіаційний транспорт» (освітньо-професійні програми «Організаційне забезпечення та управління авіаційним виробництвом», «Авіаційні робототехнічні системи, «Аеронавігаційне забезпечення та планування польотів»), галузі знань 07 «Управління та адміністрування» за спеціальністю 073 «Менеджмент» (освітньо-професійна програми «Менеджмент міжнародних авіаційних перевезень», «Менеджмент туристичної індустрії»), галузі знань 08 «Право» за спеціальністю 081 «Право» (освітньо-професійна програма «Правове забезпечення авіаційної діяльності»), галузі знань 24 «Сфера обслуговування» за спеціальністю 242 «Туризм» (освітньо-професійна програма «Туризм»): освітньо-кваліфікаційних характеристик, освітньо-професійних програм і засобів діагностики якості вищої освіти та їх варіативних частин, відповідно, бакалавра та магістра.

Основними напрямами діяльності факультету менеджменту як організаційного та навчально-наукового підрозділу академії з підготовки курсантів-менеджерів, що реалізують його місію, функції та завдання, є наступні:

- організаційна діяльність (участь в науково-методичних і науково-технічних радах і комісіях академії та факультету, організація та проведення наукових конференцій і семінарів, виховної та кураторської роботи, організація та керівництво курсантськими науковими гуртками та проблемними групами, організація та проведення профорієнтаційної роботи, курсантських олімпіад і конкурсів, позанавчальних культурно-спортивних заходів);

- навчальна діяльність (проведення лекційних та практичних занять, консультацій; перевірка модульних контрольних і курсових робіт; проведення заліків та екзаменів;, керівництво практиками (навчальною, виробничою, переддипломною); проведення державної атестації (державних екзаменів та захисту дипломних робіт); рецензування рефератів і проведення вступних екзаменів до аспірантури та кандидатських екзаменів, керівництво аспірантами);

- наукова діяльність (виконання планових наукових досліджень із звітністю в формах науково-технічних звітів, дисертацій, монографій, підручників і навчальних посібників, наукових статей і тезисів доповідей; рецензування підручників і навчальних посібників, авторефератів і наукових статей; доопрацювання для перевидання монографій, підручників і навчальних посібників; керівництво науковою роботою курсантів з підготовкою наукових статей, робіт на конкурси та доповідей на конференцію);

- методична діяльність (розробка навчальних планів і програм, робочих навчальних планів і програм; підготовка інтерактивних (електронних) комплексів навчально-методичного забезпечення дисциплін за вимогами кредитно-модульної системи забезпечення навчального процесу підготовки фахівців з менеджменту в складі: тематика та плани лекцій і практичних занять, тематика та зміст самостійної, індивідуальної та науково-дослідної роботи, методи навчання, засоби діагностики якості навчання, методи оцінювання та критерії успішності навчання; конспекти і опорні конспекти лекцій, в т.ч. в електронні; розробка методичних рекомендацій та тематики курсових та дипломних робіт і програм державних екзаменів).

Для реалізації основних функцій та завдань діяльності факультет менеджменту має в своєму розпорядженні висококваліфікований професорсько-викладацький склад (більшість якого науково-педагогічні кадри вищої кваліфікації – доктори наук, професори, кандидати наук, доценти, котрі забезпечують традиційно високий рівень викладання навчальних дисциплін підготовки фахівців з менеджменту) та сучасну матеріально-технічну базу освіти і наукових досліджень за профілем основної діяльності факультету: комп’ютерні класи, новітнє програмне забезпечення, сучасні інноваційні освітні технології: європейська кредитно-модульна система організації навчального процесу та інтерактивні комплекси навчально-методичного забезпечення дисциплін, професійні пакети прикладних програм, відкритий доступ в Інтернет для викладачів і курсантів.

Важливим напрямом діяльності факультету менеджменту є також організаційне та методичне забезпечення практичної підготовки майбутніх фахівців з менеджменту в процесі організації, проведення та керівництва наскрізними (щорічними) практиками-стажуваннями курсантів в провідних міжнародних авіакомпаніях, аеропортах, хенндлінгових компаніях, туристичних фірмах і готельно-ресторанних комплексах як в Україні, так і за кордоном.

На факультеті менеджменту розроблена та реалізується наскрізна програма практичної підготовки фахівців з менеджменту, яка передбачає наступні види практик курсантів-менеджерів: для бакалаврів: навчальна практика «Вступ до фаху» (1 курс, 2 тижні), технологічна практика (2 курс, 2 тижні), організаційна практика (3 курс, 2 тижні), виробнича практика (4 курс, 5 тижнів), для магістрів: виробнича практика (1 курс, 6 тижнів), переддипломна практика (1 курс, 2 тижні).

Невід’ємною складовою діяльності факультету є позааудиторна та позанавчальна робота – організація та проведення предметних олімпіад, конкурсів науково-дослідницьких робіт, науково-практичних конференцій, в т.ч., курсантських; організація та керівництво науково-дослідною роботою викладачів і курсантів, роботою наукових гуртків і проблемних груп, організація диспутів, круглих столів, тематичних екскурсій; організація та керівництво роботою спортивних секцій (футбол, баскетбол, волейбол, легка атлетика, ручний м’яч, настільний теніс, боротьба дзю-до, карате, бодібілдінг), організація спортивних змагань на Кубки першокурсників з різних видів спорту та Спартакіади академії серед працівників і курсантів, участь у міських, обласних та всеукраїнських спортивних змаганнях.

Курсанти та викладачі факультету менеджменту завжди активно та успішно приймають участь в усіх культурно-масових, спортивно-розважальних, інтелектуально-творчих та корпоративних заходах академії, зокрема: є чинним володарем перехідного Кубку академії «Факультет року» (з 2011 р.), зіркові пари факультету менеджменту (викладач-курсант) уже традиційно є переможцями конкурсу «Дві зірки», курсантка факультету менеджменту є цьогорічним переможцем конкурсу «Міс Академія», успішно виступає в однойменному конкурсі команда КВК факультету «П’ятий поверх», команда «Кіровоград-ФМ» завжди достойно репрезентує факультет в спортивно-розважальних змаганнях «Козацькі забави», щорічно факультет креативно відмічає своє корпоративне свято «День факультету менеджменту».

Підсумковим етапом діяльності факультету менеджменту є підготовка, організація та проведення державної атестації якості підготовки фахівців з менеджменту (бакалаврів та магістрів) щодо встановлення фактичної відповідності рівня освітньої і професійної підготовки вимогам Державних стандартів вищої освіти України в галузі знань 27 «Транспорт» за спеціальністю 272 «Авіаційний транспорт» (освітньо-професійні програми «Організаційне забезпечення та управління авіаційним виробництвом», «Авіаційні робототехнічні системи, «Аеронавігаційне забезпечення та планування польотів»), галузі знань 07 «Управління та адміністрування» за спеціальністю 073 «Менеджмент» (освітньо-професійна програми «Менеджмент міжнародних авіаційних перевезень», «Менеджмент туристичної індустрії»), галузі знань 08 «Право» за спеціальністю 081 «Право» (освітньо-професійна програма «Правове забезпечення авіаційної діяльності»), галузі знань 24 «Сфера обслуговування» за спеціальністю 242 «Туризм» (освітньо-професійна програма «Туризм») , що здійснюється Державною екзаменаційною комісією академії з цього фаху, голова якої затверджується Міністерством освіти і науки України.

За результатами успішної державної атестації випускникам факультету менеджменту (бакалаврам та магістрам, відповідно) рішенням Державної екзаменаційної комісії присвоюється кваліфікація: «Бакалавр з менеджменту, менеджер-адміністратор» з видачею диплома бакалавра державного зразка або «Магістр з менеджменту міжнародних авіаційних перевезень, менеджер (управитель) міжнародних авіаційних перевезень» з видачею диплома магістра державного зразка.

Випускники факультету менеджменту завдяки якісній освітній та професійній підготовці, яку забезпечує колектив факультету, затребувані як на внутрішньому, так і на міжнародному ринкові праці в якості керівників лінійних та функціональних структурних підрозділів авіаційних підприємств і організацій (міжнародних авіаційних компаній, аеропортів, хендлігнових компаній, авіабудівних, експлуатаційних та ремонтних підприємств цивільної авіації, регіональних структурних підрозділів державного підприємства «Украерорух»); авіаційних підприємств, орієнтованих на зовнішньоекономічну діяльність – авіакомпаній та їх зарубіжних представництв, що виконують міжнародні авіаційні перевезення та авіаційні роботи на міжнародних ринках авіаційних послуг; туристичних підприємств (туристичних фірм, агенцій, готельно-ресторанних комплексів, санаторно-курортних комплексів, центрів дозвілля, інших суб’єктів туристської діяльності), а менеджерів-адміністраторів, менеджерів (управителів) із зовнішньоекономічної діяльності в інших видах економічної діяльності (комерційній, банківській та фінансовій діяльності, торгівлі, операціях з нерухомістю тощо).

Підготовка фахівців з менеджменту на факультеті проводиться на основі Державних стандартів вищої освіти України:

1. Галузевих стандартів вищої освіти України:

а) освітньо-кваліфікаційних характеристик, освітньо-професійних програм та засобів діагностики якості вищої освіти бакалавра в галузі знань 27 «Транспорт» за спеціальністю 272 «Авіаційний транспорт» (освітньо-професійні програми «Організаційне забезпечення та управління авіаційним виробництвом», «Авіаційні робототехнічні системи, «Аеронавігаційне забезпечення та планування польотів»), галузі знань 07 «Управління та адміністрування» за спеціальністю 073 «Менеджмент» (освітньо-професійна програми «Менеджмент міжнародних авіаційних перевезень», «Менеджмент туристичної індустрії»), галузі знань 08 «Право» за спеціальністю 081 «Право» (освітньо-професійна програма «Правове забезпечення авіаційної діяльності»), галузі знань 24 «Сфера обслуговування» за спеціальністю 242 «Туризм» (освітньо-професійна програма «Туризм»);

б) освітньо-кваліфікаційних характеристик, освітньо-професійних програм та засобів діагностики якості вищої освіти магістра в галузі знань 27 «Транспорт» за спеціальністю 272 «Авіаційний транспорт» (освітньо-професійні програми «Організаційне забезпечення та управління авіаційним виробництвом», «Аеронавігаційне забезпечення та планування польотів»), галузі знань 07 «Управління та адміністрування» за спеціальністю 073 «Менеджмент» (освітньо-професійна програми «Менеджмент міжнародних авіаційних перевезень», «Менеджмент туристичної індустрії»);

2. Стандартів вищої освіти ЛА НАУ:

а) варіативних частин освітньо-кваліфікаційних характеристик, освітньо-професійних програм та засобів діагностики якості вищої освіти бакалавра в галузі знань 27 «Транспорт» за спеціальністю 272 «Авіаційний транспорт» (освітньо-професійні програми «Організаційне забезпечення та управління авіаційним виробництвом», «Авіаційні робототехнічні системи, «Аеронавігаційне забезпечення та планування польотів»), галузі знань 07 «Управління та адміністрування» за спеціальністю 073 «Менеджмент» (освітньо-професійна програми «Менеджмент міжнародних авіаційних перевезень», «Менеджмент туристичної індустрії»), галузі знань 08 «Право» за спеціальністю 081 «Право» (освітньо-професійна програма «Правове забезпечення авіаційної діяльності»), галузі знань 24 «Сфера обслуговування» за спеціальністю 242 «Туризм» (освітньо-професійна програма «Туризм»);

б) варіативних частин освітньо-кваліфікаційних характеристик, освітньо-професійних програм та засобів діагностики якості вищої освіти магістра в галузі знань 27 «Транспорт» за спеціальністю 272 «Авіаційний транспорт» (освітньо-професійні програми «Організаційне забезпечення та управління авіаційним виробництвом», «Аеронавігаційне забезпечення та планування польотів»), галузі знань 07 «Управління та адміністрування» за спеціальністю 073 «Менеджмент» (освітньо-професійна програми «Менеджмент міжнародних авіаційних перевезень», «Менеджмент туристичної індустрії»).

Галузеві стандарти вищої освіти України визначають нормативні компоненти вищої освіти – загальні обов’язкові державні вимоги щодо цілей освітньо-професійної підготовки фахівця, кваліфікаційних вимог до його соціально-виробничої діяльності, змісту, обсягу й рівня освіти та професійної підготовки і державної атестації бакалавра в галузі знань 27 «Транспорт» за спеціальністю 272 «Авіаційний транспорт» (освітньо-професійні програми «Організаційне забезпечення та управління авіаційним виробництвом», «Авіаційні робототехнічні системи, «Аеронавігаційне забезпечення та планування польотів»), галузі знань 07 «Управління та адміністрування» за спеціальністю 073 «Менеджмент» (освітньо-професійна програми «Менеджмент міжнародних авіаційних перевезень», «Менеджмент туристичної індустрії»), галузі знань 08 «Право» за спеціальністю 081 «Право» (освітньо-професійна програма «Правове забезпечення авіаційної діяльності»), галузі знань 24 «Сфера обслуговування» за спеціальністю 242 «Туризм» (освітньо-професійна програма «Туризм»), відповідно.

Стандарти вищої освіти ЛА НАУ визначають варіативні компоненти вищої освіти, які доповнюють та конкретизують загальні вимоги відповідно до спеціалізації підготовки фахівця в галузі знань 27 «Транспорт» за спеціальністю 272 «Авіаційний транспорт» (освітньо-професійні програми «Організаційне забезпечення та управління авіаційним виробництвом», «Авіаційні робототехнічні системи, «Аеронавігаційне забезпечення та планування польотів»), галузі знань 07 «Управління та адміністрування» за спеціальністю 073 «Менеджмент» (освітньо-професійна програми «Менеджмент міжнародних авіаційних перевезень», «Менеджмент туристичної індустрії»), галузі знань 08 «Право» за спеціальністю 081 «Право» (освітньо-професійна програма «Правове забезпечення авіаційної діяльності»), галузі знань 24 «Сфера обслуговування» за спеціальністю 242 «Туризм» (освітньо-професійна програма «Туризм»).

Державні стандарти вищої освіти України визначають перелік, зміст та обсяг нормативних (обов’язкових) навчальних дисциплін підготовки (34 – бакалавр, 9 – магістр), що задаються Галузевими стандартами вищої освіти, та вибіркових навчальних дисциплін (за спеціалізаціями) (25 – бакалавр, 3 – магістр), які задаються Стандартами вищої освіти ЛА НАУ.

Таким чином, курсанти-менеджери, які навчаються на факультеті, окрім загальної підготовки з менеджменту отримують також профільні професійні знання, вміння та навички за спеціалізацією в сфері галузевого авіаційного або туристичного менеджменту.

Вимоги Державних стандартів вищої освіти України конкретизуються в навчальних планах і програмах (на період навчання), щорічних робочих навчальних планах і програмах, методичних вказівках по виконанню курсових і дипломної роботи, програмах практик та державних екзаменів.

Окрім вивчення нормативних навчальних дисциплін та дисциплін спеціалізації, начальними планами підготовки бакалаврів і спеціалістів передбачається також виконання 5 курсових робіт (4 – бакалавр, 1 – магістр), проходження 6 практик (4 – бакалавр, 2 – магістр) та державна атестація фахівців (державний екзамен – бакалавр та його поєднання з захистом дипломної роботи – магістр).

Змістову складову програми комплексного кваліфікаційного державного екзамену на рівні бакалавра складають 24 навчальних дисципліни (22 нормативних і 2 вибіркових), на рівні магістра – 7 навчальних дисциплін (6 нормативних і 1 вибіркова).

Перелік
навчальних дисциплін, курсових робіт, практик
та дисциплін державного екзамену фахівців з менеджменту:

БАКАЛАВР (4 роки):

Нормативні (обов’язкові) дисципліни:

Філософія. Історія України. Історія української культури. Українська мова (за професійним спрямуванням). Іноземна мова (за професійним спрямуванням). Психологія. Соціологія. Політологія. Безпека життєдіяльності. Основи охорони праці. Вища та прикладна математика. Статистика. Інформаційні системи та технології. Економічна теорія. Державне та регіональне управління. Менеджмент і адміністрування (Теорія організації. Менеджмент. Операційний менеджмент. Управління персоналом. Самоменеджмент. Управління інноваціями. Стратегічне управління. Адміністративний менеджмент). Право (Правознавство. Адміністративне право. Трудове право. Господарське право). Фінанси, гроші та кредит. Економіка і фінанси підприємства. Облік і аудит. Маркетинг. Логістика. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства. Міжнародні економічні відносини.

Загальні вибіркові дисципліни:

Вступ до фаху. Економетрія. Теорія економічного аналізу. Контролінг. Інформаційні системи в менеджменті. Основи наукових досліджень. Друга іноземна мова (за професійним спрямуванням). Фізичне виховання.

Вибіркові дисципліни за спеціалізаціями:

«Менеджмент міжнародних авіаційних перевезень»

«Менеджмент туристичної індустрії»

Основи міжнародної цивільної авіації. Основи забезпечення міжнародних авіаційних перевезень (Основи авіаційної техніки та льотно-технічні характеристики повітряних суден. Основи авіаційної метеорології. Основи міжнародної аеронавігації. Основи планування міжнародних польотів). Технологія міжнародних авіаційних перевезень і робіт (Технологія міжнародних пасажирських авіаперевезень. Технологія міжнародних вантажних авіаперевезень. Технологія авіаробіт на міжнародних ринках). Організація міжнародних авіаційних перевезень і робіт (Організація міжнародних регулярних польотів. Організація міжнародних пасажирських авіаперевезень. Організація міжнародних вантажних авіаперевезень. Організація міжнародних чартерів. Організація авіаційних робіт на міжнародних ринках). Економіка і аналіз зовнішньоекономічної діяльності авіапідприємства. Маркетинг зовнішньоекономічної діяльності авіаційного підприємства. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності авіаційного підприємства. Бізнес-планування зовнішньоекономічної діяльності авіаційного підприємства.

Рекреаційна географія. Основи туристичного бізнесу (Основи туризмології. Активний туризм. Рекреаційні комплекси. Рекреологія). Технологія туристської діяльності. (Технологія туризму. Технологія готельної справи. Технологія ресторанних послуг). Організація туристської діяльності (Організація туризму. Організація екскурсійних послуг. Організація транспортних подорожей. Організація послуг гостинності. Організація рекреаційних і анімаційних послуг). Економіка і аналіз діяльності туристичного підприємства. Маркетингова діяльність туристичного підприємства. Менеджмент туристичного підприємства. Бізнес-планування туристичного підприємства.

Курсові роботи з навчальних дисциплін:

Основи міжнародної цивільної авіації. Технологія міжнародних авіаперевезень і робіт. Менеджмент і адміністрування. Економіка і аналіз зовнішньоекономічної діяльності авіаційного підприємства.

Рекреаційна географія. Технологія туристської діяльності. Менеджмент і адміністрування. Економіка і аналіз діяльності туристичного підприємства.

Практики:

Навчальна практика (1 курс). Технологічна практика (2 курс). Організаційна практика (3 курс). Виробнича практика (4 курс).

Комплексний кваліфікаційний державний екзамен з дисциплін:

Державне та регіональне управління. Теорія організації. Менеджмент. Операційний менеджмент. Управління персоналом. Самоменеджмент. Управління інноваціями. Стратегічне управління. Адміністративний менеджмент. Правознавство. Адміністративне право. Трудове право. Господарське право. Фінанси, гроші та кредит. Економіка і фінанси підприємства. Облік і аудит. Маркетинг. Логістика. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства. Міжнародні економічні відносини. Безпека життєдіяльності. Основи охорони праці. Менеджмент (зовнішньоекономічної діяльності авіаційного)/туристичного підприємства. Бізнес-планування (зовнішньоекономічної діяльності авіаційного)/туристичного підприємства.

Диплом бакалавра державного зразка
з напряму підготовки 073 «Менеджмент».
Кваліфікація: бакалавр з менеджменту, менеджер-адміністратор

МАГІСТР (1 рік):

Нормативні (обов’язкові) дисципліни:

Інтелектуальна власність. Охорона праці в авіаційній/туристичній галузі. Цивільний захист. Міжнародне приватне право. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності. Міжнародний маркетинг. Інвестиційний менеджмент. Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції. Інформаційні системи і технології в управлінні зовнішньоекономічною діяльністю.

Загальна вибіркова дисципліна:

Чинники успішного працевлаштування за фахом.

Вибіркові дисципліни за спеціалізаціями:

«Менеджмент міжнародних авіаційних перевезень»

«Менеджмент міжнародного авіаційного туризму»

Технологія реструктуризації зовнішньо-економічної діяльності авіаційного підприємства. Міжнародний авіаційний транспорт.

Технологія реструктуризації зовнішньо-економічної діяльності туристичного підприємства. Міжнародний авіаційний туризм.

Курсова робота з навчальної дисципліни:

Технологія реструктуризації зовнішньоекономічної діяльності авіаційного/туристичного підприємства.

Практики:

Виробнича практика (6 тижнів). Переддипломна практика (2 тижні).

Комплексний кваліфікаційний державний екзамен з дисциплін:

Міжнародне приватне право. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності. Міжнародний маркетинг. Інвестиційний менеджмент. Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції. Інформаційні системи і технології в управлінні зовнішньоекономічною діяльністю. Технологія реструктуризації зовнішньоекономічної діяльності авіаційного/туристичного підприємства.

Підготовка та захист випускної кваліфікаційної роботи –
дипломної роботи (12 тижнів)

Диплом магістра державного зразка
зі спеціальності 073 «Менеджмент».
Кваліфікація: магістр з менеджменту міжнародних авіаційних перевезень,
менеджер (управитель) міжнародних авіаційних перевезень.

Висока якість підготовки фахівців з менеджменту на факультеті забезпечується на основі використання сучасних інноваційних освітніх технологій – європейської кредитно-модульної системи організації навчального процесу (з 2006 р.) та впровадження розроблених викладачами факультету менеджменту інтерактивних (електронних) комплексів навчально-методичного забезпечення дисциплін (з 2009 р.).

Розробка та впровадження інтерактивних комплексів навчально-методичного забезпечення дисциплін за вимогами кредитно-модульної системи організації навчального процесу підготовки фахівців з менеджменту передбачає широке застосування комп’ютерного тестування при проведенні поточного, модульного та підсумкового контролю знань, в т.ч., при складанні комплексного кваліфікаційного державного екзамену на рівні бакалавра та спеціаліста, що сприяє підвищенню об’єктивності оцінювання професійних компетенцій курсантів та випускників факультету менеджменту.

За підсумками проведення контрольних заходів результати оцінювання якості навчання за 100-бальною шкалою за критеріями успішності за європейською та національною шкалою перераховуються у відповідні оцінки академічної успішності за цими шкалами. Оцінки академічної успішності навчання курсантів-менеджерів заносяться в картки навчальних досягнень електронних журналів контролю успішності навчання.

Див. презентацію «Науково-практичні засади застосування інтерактивних комплексів навчально-методичного забезпечення підготовки фахівців з менеджменту».

Найважливішою складовою професійної підготовки фахівців з менеджменту на факультеті є наскрізна практична підготовка, яка передбачає наступні види практик курсантів-менеджерів:

а) для бакалаврів (за спеціалізаціями «Менеджмент міжнародних авіаційних перевезень» і «Менеджмент туристичної індустрії»):

1) навчальна практика «Вступ до фаху» (1 курс, 2 тижні),

2) технологічна практика (2 курс, 2 тижні),

3) організаційна практика (3 курс, 2 тижні),

4) виробнича практика (4 курс, 5 тижнів),

б) для магістрів (за спеціалізаціями «Менеджмент міжнародних авіаційних перевезень» і «Менеджмент міжнародного авіаційного туризму»):

1) виробнича практика (1 курс, 6 тижнів),

2) переддипломна практика (1 курс, 2 тижні).


Система
наскрізних практик підготовки фахівців з менеджменту

Назва практики

Курс, семестр

Мета практики

Бакалавр:

Навчальна «Вступ до фаху»

1 курс,

2 семестр

Ознайомлення курсантів особливостями майбутньої професії, її змістом та завданнями управлінської діяльності, роллю керівників в управлінні сучасними підприємствами, особливостями організації підготовки фахівців з менеджменту.

Технологічна

2 курс,

4 семестр

Поглиблення та закріплення курсантами набутих знань, вмінь та навичок з технології міжнародних авіаційних перевезень і робіт/технології туристської діяльності.

Організаційна

3 курс,

6 семестр

Поглиблення та закріплення курсантами придбаних знань, вмінь та навичок з організації комерційної діяльності на авіаційному/туристичному підприємстві, основою якої є договірні відносини.

Виробнича

4 курс,

8 семестр

Формування у курсантів професійних умінь та навичок щодо прийняття самостійних рішень під час професійної діяльності в реальних ринкових умовах; опанування курсантами сучасних прийомів, методів та знарядь праці в галузі їх майбутньої професії; виховання у курсантів потреби постійно поповнювати свої знання та творчо застосовувати їх в практичній діяльності.

Магістр:

Виробнича

1 курс,

1 семестр

Оволодіння курсантами сучасними методами ведення бізнесу, розрахунково-аналітичними операціями, процедурами та технічними засобами управління в сфері зовнішньоекономічної діяльності.

Переддипломна

1 курс,

1 семестр

Підготовка курсанта до виконання дипломної роботи, формування необхідного інформаційного забезпечення відповідно до обраного об’єкта дослідження, апробація розроблених пропозицій та рекомендацій.


ЛА НАУ як потужний навчально-науково-виробничий комплекс є не тільки навчальним закладом, але й сучасним авіаційним підприємством зі всією необхідною виробничою інфраструктурою, тому навчальна практика «Вступ до фаху» для курсантів першого курсу спеціалізації «Менеджмент міжнародних авіаційних перевезень» проводиться, як правило, на базі виробничих структурних підрозділів і служб академії.

Основні бази практики
підготовки фахівців з менеджменту, в т.ч. за кордоном

Спеціалізація
«Менеджмент міжнародних авіаційних перевезень»

Спеціалізація
«Менеджмент туристичної індустрії»/міжнародного авіаційного туризму»

- Державна авіаційна адміністрація (м. Київ).

- ДП МА "Бориспіль" (м. Київ).

- ТОВ "Авіаційна компанія "АЕРОСТАР" (м. Київ).

- ПрАТ «Авіакомпанія «АЕРОСВІТ» (м. Київ).

- ТОВ «Українсько-середземноморські авіалінії» (м. Київ).

- ВАТ «Авіакомпанія «Дніпроавіа» (м. Дніпропетровськ).

- ЗАТ "МААК "Урга" (м. Кіровоград).

- ТОВ "Нью системс АМ" (м. Харків).

- ТОВ "Авіакомпанія "Донбасаеро" (м. Донецьк).

- ДП "Антонов" (м. Київ).

- аеродром "Кременчук" (Велика Кохнівка).

- авіакомпанія "ЄвроЧартер" (м. Кіровоград).

- ДП ОПР України "Украерорух" (м. Київ).

- Кіровоградська льотна академія НАУ (м. Кіровоград).

- Кіровоградська СОПР Дніпропетровського РСП України (м. Кіровоград).

- ПрАТ «Авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» (м. Київ).

- ТОВ "Авіакомпанія „Південні авіалінії” (м. Одеса).

- ВАТ «Авіакомпанія «Одеські авіалінії» (м. Одеса).

- ТОВ "Міжнародний аеропорт "Дніпропетровська" (м. Дніпропетровськ).

- ДП "Міжнародний аеропорт Львів ім. Д. Галицького" (м. Львів).

- ТОВ "Свіспорт Україна" (міжнародні аеропорти Харків, Бориспіль та Київ (Жуляни).

- ТОВ "Фірма "Кримавіасервіс ЛТД".

- аеропорт "Туркменховайоллари" (Туркменістан, м. Туркменабат).

- аеропорт ім. Сапармурата Туркменбаши (Туркменістан, м. Ашхабад).

– Українська корпорація з іноземного туризму «Укрзовнішінтур» (м. Київ).

– ТОВ СП «Тур-Етно» (м. Севастополь).

– міні-пансіонат «Ракета» (Крим, Чорноморський р-н, с. Оленівка).

– пансіонат «На куті» (м. Коломия).

– ТОВ «Юридична компанія «Інеко» (готель).

– т/а «ВоТур» (м. Кіровоград).

– ПП Олена Капустян (м. Кіровоград).

– т/а «NEO-ТУР» (м. Кіровоград).

– ПП Шишацька Н.М. (м. Кіровоград).

– т/а «Мелодія-Тур» (м. Кіровоград).

– Кіровоградське бюро подорожей і туризму «Кіровоград-Турист» (м. Кіровоград).

– т/а «Максі-тур» (м. Кіровоград).

– ТОВ «Інтурист-Кіровоград» (м. Кіровоград).

– т/а «Форте-В» (м. Кіровоград).

– т/а «Анастасія» (м. Кіровоград).

– т/а «Супутник» (м. Кіровоград).

– т/а «Царська подорож» (м. Кіровоград).

– ТОВ «GRAND TOUR» (м. Кіровоград).

– т/а «АКІТА-ТУР» (м. Кіровоград).

– т/а ТОВ «Авіатур» (Кіровоградська філія).

– т/а Raido tour» (м. Кіровоград).

– ТОВ АГП Фірма «Мідас» (м. Кіровоград).

– СПД Бойко Н.Є. «Магазин горящих путівок в Кіровограді».

– ПФ Інкопмарк-центр, готель «Каталунія» (м. Кіровоград).

– т/а «Мегаполіс-Континент» (м. Кіровоград).

– т/а «Глорія» (м. Кіровоград).

– турбюро «Бонамі» (м. Кіровоград).

– готель «Інгул» Кіровоградської обласної споживчої спілки.

– ЗАТ «Максим» (м. Кіровоград).

– ПП Пірогов (м. Кіровоград).

т/ф «KaryaTour» (Туреччина).

т/о «Selenga Tours» (Туреччина).

т/о «TURKUAZ» (Туреччина).


Фундаментальною основою сучасного туризму є активний туризм, а майбутньої професійної діяльності фахівців в сфері туризму – ефективне використання туристсько-рекреаційних ресурсів територій, тому для курсантів першого курсу спеціалізації «Менеджмент туристичної індустрії» проводиться навчальна польова практика з активного туризму.

Важливою складовою професійної підготовки курсантів-менеджерів є комплексні практики-стажування за кордоном, зокрема в Турції та США.

Заслуговує на увагу варіант практичної підготовки курсантів-менеджерів зі спеціалізації «Менеджмент туристичної індустрії» – комплексна організаційно-технологічна шестимісячна (квітень-жовтень) практика-стажування за кордоном в Турції за договорами з місцевими туристичними фірмами з наданням робочого місця в сфері туризму в якості трансферменів (фахівців туристичного супроводу) та аніматорів (фахівців з організації дозвілля).

Договорами передбачається безкоштовний переліт курсанта туди-назад, безкоштовне навчання, проживання, харчування, забезпечення фірмовим одягом та інвентарем, необхідним для роботи, виплата заробітної плати – оклад 350 $ на місяць та бонуси.

По завершенні практики курсантам-менеджерам видається відповідний сертифікат про проходження практики на бланку фірми, завірений печаткою та підписом відповідального керівника практики.

За період з 2009 по 2012 рр. організаційно-технологічну практику в Турції пройшло 59 курсантів-менеджерів спеціалізації «Менеджмент туристичної індустрії», в поточному планується проходження практики ще 10-15 курсантами.

Курсанти факультету менеджменту також задіяні за програмою «Work and Travel», проходячи 4-х місячні (травень-серпень) практики-стажування в США, маючи можливість працювати, заробляючи від 7,25 $ до 12,75 $ за годину, поглибити знання з англійської мови, перебуваючи у відповідному середовищі спілкування, знайти нових друзів зі всього світу та подорожувати у вільний від роботи час.

Краще гір можуть буть тільки гори, на яких ти ще не бував!

Запрошуємо у десятиденну подорож-екскурсію Карпатами. Щорічна традиційна практика для профільних навчальних груп факультету менеджменту вже давно перетворилася у захопливу романтичну подорож для усіх курсантів та студентів академії, абітурієнтів та інших охочих, які відчувають справжній смак пригод.

Палатки, вогнища, гітари, лагідне карпатське сонце та гірське повітря в необмеженій кількості та весела компанія – що може бути краще для справжніх романтиків? А якщо додати відвідування найкрасивіших історичних та туристичних об’єктів: старе місто, фортеця, каньйон р. Смотрич (Кам’янець-Подільський), фортеця (Хотин), екскурсія Чернівцями, турбаза «Райдуга» (Глибока), водоспад (Яремче), сходження на найвищу вершину України - Говерла (2061 м.), мінеральні джерела (Кваси), музей «Карпатський біосферний заповідник» (Рахів), географічний центр України (Ділове), радіальний вихід «Смерековий камінь» (Осій), палац «Паланок» (Мукачево), мінеральні джерела (Поляна), екскурсія (Львів), дендропарк «Софіївка» (Умань) тощо, то вражень вистачить аж до наступної подорожі.

Вирушаймо разом за маршрутом: Кропивницький – Умань – Вінниця – Хмельницький – Кам’янець-Подільський – Хотин – Чернівці – Глибока – Коломия – Яремче – Ворохта – Кваси – Рахів – Ділове – Осій – Мукачево – Поляна – Львів – Тернопіль – Хмельницький – Вінниця – Умань – Кропивницький.

Керівники практики: майстер спорту зі спортивного туризму, зав. каф., д.геогр.н., доцент Колотуха А.В., доцент кафедри, к.т.н., доцент Залевський А.В.

Загальна вартість забезпечення поїздки ~ 2500 грн. Кількість місць – обмежена.

Більше фото подорожі-екскурсії по Карпатами можно подивитись тут

Кафедра менеджменту, економіки, права і туризму

Довідки за тел. моб. (095) 233 28 05

Види
та найменування економічної діяльності,
за якими підготовлений до роботи фахівець з менеджменту (бакалавр, магістр)
зі спеціалізації «Менеджмент міжнародних авіаційних перевезень»

Секція

Розділ

Група

Клас

Н. Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність.

51. Авіаційний транспорт

51.1. Пасажирський авіаційний транспорт.

51.2. Вантажний авіаційний транспорт і космічний транспорт.

51.10. Пасажирський авіаційний транспорт.

51.2. Вантажний авіаційний транспорт.

52. Складське господарство та допоміжна діяльність у сфері транспорту.

 

52.1. Складське господарство.

52.2. Допоміжна діяльність у сфері транспорту.

 

52.10. Складське господарство.

52.23. Допоміжне обслуговування авіаційного транспорту.

52.24. Транспортне оброблення вантажів.