Якісний склад науково-педагогічних працівників кафедри авіаційної техніки

Завідувач кафедри, професор, доктор технічних наук.
Освіта: Національний аерокосмічний університет ім. Жуковського, 2004 р., інженер з комп’ютерних систем.
Вчений ступінь і наукове звання:Доктор технічних наук, 05.22.13 – Навігація та управління рухом. Тема дисертації: «Теоретичні основи й методи побудови перспективних вимірювальних радіосистем ракетно-космічних комплексів з використанням шумоподібних просторово-часових сигналів», 2012р.; професор, 2015р.
Посада:професор.
Початок роботи на кафедрі:2012 р.
Галузь наукової та практичної діяльності:автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології в авіації;акустичні, технічні і термопластичні конструкційні матеріали.
Доцент, кандидат технічних наук.
Освіта: Харківський авіаційний інститут, 1971 р. інженер-механік (конструювання і виробництво літальних апаратів).
Вчений ступінь і наукове звання: Кандидат технічних наук. 05.07.01 - Аеродинаміка та процеси тепло масообміну літальних апаратів. Тема дисертації:«Дослідження і розробка ежекторних підсилювачів тяги форсованим змішенням», 1982р., доцент,1990 р.
Відзнаки:Почесний працівник авіаційного транспорту України; Відмінник освіти України.
Посада:доцент.
Початок роботи на кафедрі:1974 р.
Галузь наукової та практичної діяльності: • Оцінка динамічних характеристик управління руху літальних апаратів і його оптимізація; • Розробка моделей і методів аналізу та оцінці рівні експлуатаційних характеристик авіаційної техніки.
Старший науковий співробітник,доцент, кандидат технічних наук.
Освіта: Ризький інститут інженерів цивільної авіації, 1963 р. інженер-механік.
Вчений ступінь і наукове звання: Кандидат технічних наук.212 - Будівельна механіка і міцність літальних апаратів.Тема дисертації:«Статистична оцінка надійності літальних апаратів по даним дефектації», 1970р., доцент, 1988р., старший науковий співробітник, 1979р.
Посада:доцент.
Початок роботи на кафедрі:1978 р.
Галузь наукової та практичної діяльності:надійність авіаційної техніки.
Заступник завідувача кафедри.
Освіта: Військово-повітряна інженерна академія ім. Жуковського, 1980 р. інженер-механік.
Посада:доцент.
Початок роботи на кафедрі:2005р.
Галузь наукової та практичної діяльності:технічна діагностика та збереження льотної придатності.
Доцент, кандидат технічних наук.
Освіта: Державна льотна академія України, 2007 р. Інженер з аеронавігаційної інформації.
Вчений ступінь і наукове звання: Кандидат технічних наук 05.22.13 – Навігація та управління рухом. Тема дисертації:«Методи підвищення ефективності експлуатації радіоелектронних навігаційних систем повітряних суден в умовах післягарантійного обслуговування», 2015р.
Посада:доцент.
Початок роботи на кафедрі:2008р.,ст. викладачем 2015 р., доцент 2016р.
Галузь наукової та практичної діяльності:• Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології в авіації • Інженерія логістичних систем • Технічна експлуатація повітряних суден • Акустичні, технічні і термопластичні конструкційні матеріали • Вдосконалення керування системами технічного обслуговування АТ • Штучний інтелект.
Cтарший викладач.
Освіта: Ризький інститут інженерів цивільної авіації, 1979 р. інженер-механік.
Посада:старший викладач.
Початок роботи на кафедрі:1980 р.
Галузь наукової та практичної діяльності:експлуатація повітряних суден та авіаційних двигунів.
Cтарший викладач.
Освіта: Харківське вище військове авіаційне інженерне училище, 1991 р.інженер-механік.
Посада:старший викладач.
Початок роботи на кафедрі:2011 р.
Галузь наукової та практичної діяльності:Ремонт та діагностика авіаційної техніки.
Викладач.
Освіта:Державна льотна академія України, 2009 р. Інженер з експлуатації повітряних суден (та систем повітряних суден).
Посада:викладач.
Початок роботи на кафедрі:2010 р.
Галузь наукової та практичної діяльності:Оперативний моніторинг умов експлуатації повітряних суден.
Викладач.
Освіта:Державна льотна академія України, 2009 р.,інженер з експлуатації повітряних суден (та систем повітряних суден).
Посада:викладач.
Початок роботи на кафедрі:2013р.
Галузь наукової та практичної діяльності:Неруйнівний контроль неметалевих матеріалів.
Викладач
Освіта:Державна льотна академія України, 2009 р.,інженер з експлуатації повітряних суден (та систем повітряних суден).
Посада: викладач
Початок роботи на кафедрі:2016 р.
Галузь наукової та практичної діяльності:Розробка авіаційного двигуна нового покоління.
Завідувач лабораторії.
Освіта:Київський інститут інженерів цивільної авіації, інженер-механік .
Посада:завідувач лабораторії.
Початок роботи на кафедрі:2011 р.
Галузь наукової та практичної діяльності:завідувач лабораторіями кафедри.
Завідувач лабораторії.
Освіта:Державна льотна академія України, 2011 р.,інженер-механік.
Посада:завідувач лабораторії.
Початок роботи на кафедрі:2011 р.
Галузь наукової та практичної діяльності:завідувач лабораторіями кафедри.
Cтарший лаборант.
Освіта:Одеський технологічний інститут ім. М. Ломоносова, 1978р., інженер-технолог.
Посада:старший лаборант.
Початок роботи на кафедрі:2001 р.
Лаборант.
Освіта:Державна льотна академія України, 2009 р.,диспетчер з обслуговування повітряного руху.
Посада:лаборант.
Початок роботи на кафедрі:2010 р.
Доцент, кандидат технічних наук.
Освіта: Кіровоградський інститут сільськогосподарського машинобудування, 1996рік., інженер - системотехнік.
Вчений ступінь і наукове звання: Кандидат технічних наук, 05.13.07. - Автоматизація технологічних процесів. Тема дисертації: «Автоматизація безруйнівного контролю вологості матеріалів», 2003рік.
Посада:доцент.
Початок роботи на кафедрі:2014 р.
Галузь наукової та практичної діяльності:Неруйнівний контроль неметалевих матеріалів в технологічних процесах.
Cтарший викладач, кандидат педагогічних наук.
Освіта: Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка, 2001 рік., вчитель математики, фізики, астрономії, безпеки життєдіяльності.
Вчений ступінь і наукове звання: Кандидат педагогічних наук, 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. Тема дисертації: «Формування фахових компетентностей курсантів льотних навчальних закладів у процесі вивчення фундаментальних дисциплін», 2015 р.
Посада:старший викладач.
Початок роботи на кафедрі:2015 р.
Галузь наукової та практичної діяльності:Формування фахових компетентностей курсантів льотних навчальних закладів у процесі вивчення загально-технічних дисциплін.
Cтарший викладач.
Освіта: Московський державний університет ім. Ломоносова М.В., 1984р., фізик.
Посада:старший викладач.
Початок роботи на кафедрі:2000 р.
Галузь наукової та практичної діяльності:• Розробка і впровадження в практику нових методів викладання теоретичної механіки та інших технічних дисциплін в авіаційних ВНЗ • Дослідження фізики твердого тіла "взаємодія ударної хвилі з поверхнею розділу твердого тіла - газ і тверде тіло - рідина.
Cтарший викладач.
Освіта: Кіровоградський інститут сільськогосподарського машинобудування, 1972рік, інженер-механік.
Посада:старший викладач.
Початок роботи на кафедрі:2003 р.
Галузь наукової та практичної діяльності:• Методика формування інженерної культури у майбутніх фахівців ЦА на прикладі курсу "Деталі машин" • Робота над створенням нових матеріалів із заданими властивостями за параметрами жаростійкості для перспективних моделей авіадвигунів.
Завідувач лабораторії.
Освіта: Дніпропетровський хіміко-технологічний інститут, 1968 р., інженер-технолог .
Посада:завідувач лабораторії.
Початок роботи на кафедрі:1980 р.
Старший лаборант.
Освіта: Кіровоградський інститут сільськогосподарського машинобудування, 1974 р., інженер-механік .
Посада:старший лаборант.
Початок роботи на кафедрі:1979 р.