Шановні користувачі!

З 19 квітня 2017 року науково-технічна бібліотека Кіровоградської льотної академії пропонує вам скористатися тестовим доступом до ресурсів Web of Science від Thomson Reuters в рамках проекту "Торнадо".

Реферативна наукометрична база даних наукових публікацій Web of Science пропонує доступ до бібліографічних даних наукових статей з престижних періодичних видань, книг та матеріалів наукових конференцій із зазначенням реальної цитованості цих матеріалів. Таким чином, користувач негайно отримує уяву щодо актуальності тієї чи іншої роботи та її впливу на наукову спільноту.

В рамках проекту «ТОРНАДО» вам надається доступ до таких баз даних:

- Science Citation Index Expanded (1970-2016);

-Social Science Citation Index (1970-2016);

-Arts and Humanities Citation Index (1975-2016);

-Conference Proceedings Citation Index (1990-2016);

-Book Citation Index (2003-2016);

- Scielo Citation Index (1980-2016);

- Emerging Sources Citation Index (2015-2016);

- Korean Journal Index (1980-2016);

- Chinese Science Citation Database (1989-2016);

- Russian Science Citation Index (2002-2016);

- Derwent Innovations Index (дані по патентах, 1963-2016);

- Medline® (1950-2016);

Web of Science дозволяє організовувати пошук за ключовими словами, за окремим автором і за організацією (університетом), підключаючи при цьому потужний апарат аналізу знайдених результатів. Результат пошуку за цими критеріями дозволяє оцінити загальну кількість публікацій, кількість цитувань, h-індекс та інші показники.

Саме компанія Thomson Reuters виступила ініціатором введення в обіг поняття імпакт-фактору, який був створений у 1960 р. як спосіб вимірювання цінності журналу шляхом вирахування середнього числа цитувань за певний проміжок часу.

Адреса доступу:http://webofscience.com

Доступ надається лише з локальної мережі академії!

Коротке довідкове керівництво для користувачів:

 

http://ip-science.thomsonreuters.com/m/pdfs/ws7_qrc_russian2_apr10.pdf

 

http://everum.org.ua/files/Manual_WoS_Core_Collection_ukr.pdf

 

 

Одна з найбільших бібліотек ВНЗ авіаційних навчальних закладів України.

Статус – III категорія. Загальна площа – 687 кв.м. Штат – 17 співробітників, з них 5 осіб зі спеціальною вищою освітою.

Бібліотека має статус науково-технічної. Головна роль НТБ – забезпечення навчальної та науково-дослідної діяльності академії.

У структурі бібліотеки 4 відділи:

  • Відділ обслуговування (абонемент навчальної літератури, читальний зал навчальної літератури, сектор льотно-технічної документації, читальний зал льотно-технічної документації);
  • ­Довідково-бібліографічний відділ і читальний зал професорсько-викладацького складу;
  • Відділ комплектування та наукової обробки літератури. Міжбібліотечний абонемент;
  • ­Художній абонемент, читальний зал художнього абонементу.

Відділ обслуговування забезпечує необхідною літературою викладачів і співробітників всіх структурних підрозділів академії, курсантів – підручниками, методичними посібниками, довідковою і технічною літературою з усіх предметів.

Сектор льотно-технічної документації укомплектований документами, що регламентують льотну роботу, керівництвами з льотної експлуатації, документами Державіаслужби, документами міжнародних авіаційних організацій (ICAO, IATA).

Довідково-бібліографічний відділ і читальний зал професорсько-викладацького складу комплектується профільної літературою факультетів. Ретельно збираються всі праці професорсько-викладацького складу академії, збірники наукових праць академії, матеріали конференцій, офіційні документи, матеріали з питань вищої освіти, бібліографічні посібники.

Відділ комплектування та наукової обробки літератури комплектує фонд бібліотеки згідно профілю навчального закладу. Фонд НТБ складає більше 300000 примірників навчальної, наукової, художньої літератури, видань іноземними мовами та періодики. Найбільш повно бібліотека комплектується з авіаційної тематики. Бібліотека має свій електронний каталог.

Фонд художнього абонемента представлений творами вітчизняних і зарубіжних класиків, сучасних авторів та літературно-художніми журналами. Головне завдання НТБ КЛА НАУ – забезпечення навчальної та науково-дослідної діяльності академії, вдосконалення форм і методів обслуговування читачів.

У центрі уваги бібліотеки – читач, його оперативне та якісне обслуговування. Щорічно на абонементах і в читальних залах обслуговуються понад 7000 читачів, видається до 350000 примірників літератури.

Для повного задоволення читацького попиту на літературу використовується міжбібліотечний абонемент в межах України.

Громадські заходи, що проводяться бібліотекою, спрямовані на виховання високої духовної культури курсантів, формування у них високого культурного потенціалу, розвиток у майбутніх випускників зрілої громадянської позиції.

Враховуючи потреби викладачів і курсантів у новітній інформації про стан науки і техніки, співробітники бібліотеки приділяють велику увагу довідково-бібліографічної та інформаційної діяльності. Регулярно проводяться Дні інформації, Дні кафедр, тематичні виставки літератури.

Директор НТБ КЛА НАУ – Людмила Василівна Афанасьєва.

Контактні телефони:

(0522) 39-47-37 Директор НТБ Людмила Василівна Афанасьєва

(0522) 39-45-02 Відділ комплектування та наукової обробки
літератури. Світлана Вікторівна Коваленко

(0522) 39-47-67 Відділ обслуговування. Лариса Іванівна Гога