Третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти
   

Спеціальність 011 Освітні, педагогічні науки   ОНП "Професійна педагогіка"

 

СЕРТИФІКАТ ПРО АКРЕДИТАЦІЮ ОСВІТНЬО-НАУКОВОЇ ПРОГРАМИ

 

Відомості про самооцінювання освітньо-наукової програми

 

Заява про акредитацію

     
    Спеціальність 275 Транспортні технології   ОНП "Транспортні технології в авіаційному транспорті"
 

СЕРТИФІКАТ ПРО АКРЕДИТАЦІЮ ОСВІТНЬО-НАУКОВОЇ ПРОГРАМИ 

 

Відомості про самооцінювання освітньо-наукової програми


 

Заява про акредитацію

   

Другий (магістерський) рівень вищої освіти

   

Спеціальність 272 "Авіаційний транспорт"    ОП "Льотна експлуатація повітряних суден"

   Відомості про самооцінювання освітньої програми
   Заява про акредитацію

 

Акредитація освітніх програм 2021-2022 н.р.

    Третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти
   

Спеціальність 275 Транспортні технології  ОНП "Транспортні технології в авіаційному транспорті"


 

Відомості про самооцінювання освітньої програми

 

Заява про акредитацію

 

Акредитація освітніх програм 2020-2021 н.р.

    Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти
    Спеціальність 081 "Право"   ОП "Правове забезпечення авіаційної діяльності"
  СЕРТИФІКАТ ПРО АКРЕДИТАЦІЮ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 
  РІШЕННЯ НАЗЯВО за наслідками розгляду акредитаційної справи
  Відомості про самооцінювання освітньої програми
  Звіт експертної групи
  Експертний висновок галузевої експертної ради