Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти відповідає шостому рівню Національної рамки кваліфікацій і передбачає здобуття особою теоретичних знань та практичних умінь і навичок, достатніх для успішного виконання професійних обов’язків за обраною спеціальністю.

На цьому рівні здобувається ступінь бакалавра. Особа має право здобувати ступінь бакалавра за умови наявності в неї повної загальної середньої освіти чи ступеню молодшого бакалавра (освітньо-кваліфікаційного рівню молодшого спеціаліста).

Бакалавр – це освітній ступінь, що присуджується закладом вищої освіти у результаті успішного виконання здобувачем вищої освіти освітньо-професійної програми, обсяг якої становить 240 кредитів ЄКТС на основі повної загальної середньої освіти. Обсяг освітньо-професійної програми для здобуття ступеня бакалавра на основі ступеня молодшого бакалавра або молодшого спеціаліста становить 120–180 кредитів ЄКТС.

Вступ на бакалавра здійснюється на основі:

- свідоцтва про повну загальну середню освіту;
- диплому молодшого бакалавра або молодшого спеціаліста;
- диплому бакалавра.

Термін підготовки на основі свідоцтва про повну загальну середню освіту – 4 роки.

Термін підготовки на основі диплому молодшого бакалавра, молодшого спеціаліста, диплому бакалавра – згідно з нормативним терміном навчання.

СПЕЦІАЛЬНОСТІ

272 «Авіаційний транспорт»

073 «Менеджмент»

081 «Право»

ФОРМА НАВЧАННЯ

- денна (очна)
- заочна

ОПЛАТА НАВЧАННЯ

- за кошти державного бюджету (бюджет)
- за кошти фізичних та/або юридичних осіб (контракт)

 

ВАРТІСТЬ НАВЧАННЯ

Вартість навчання курсантів/студентів-контрактників в ЛА НАУ (для громадян України), 2024 рік
Вартість навчання курсантів/студентів-контрактників в ЛА НАУ (для іноземних громадян), 2024 рік

ДОКУМЕНТИ ДЛЯ ВСТУПУ

  • ксерокопія документа, що посвідчує особу (паспорт, ІD-картка з пропискою тощо) – 2 екз.;
  • ксерокопія облікової картки платника податків (РНОКПП) – 2 екз.;
  • ксерокопія військово-облікового документа (у військовозобов’язаних – військового квитка або тимчасового посвідчення, а у призовників – посвідчення про приписку до призовних дільниць) – 2 екз.;
  • ксерокопія документа про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і копію додатка до нього;
  • ксерокопія сертифіката ЗНО-2021 / сертифіката НМТ-2022, НМТ-2023, НМТ-2024;
  • мотиваційний лист, підписаний вступником;
  • чотири кольорові фотокартки розміром 3х4 см;
  • медичний сертифікат першого класу (для пілотів) або третього класу (для авіадиспетчерів);
  • пільгові документи, які підтверджують право вступника на зарахування за пільговими умовами (за наявності).

МЕДИЧНА СЕРТИФІКАЦІЯ

Для вступу на освітню програму «Льотна експлуатація повітряних суден» потрібен діючий медичний сертифікат першого класу відповідно до Правил медичної сертифікації авіаційного персоналу.

Для вступу на освітню програму «Управління повітряним рухом» потрібен діючий медичний сертифікат третього класу відповідно до Правил медичної сертифікації авіаційного персоналу.

Терміни проходження медичної сертифікації для вступу на зазначені освітні програми до 30 липня 2024 року включно.

Телефони секретаря медичної сертифікаційної комісії: 050 0245783 (Анна Сергіївна)

Медична сертифікація

Перелік авіаційних медичних центрів

МОТИВАЦІЙНИЙ ЛИСТ

Написання мотиваційного листа при вступі до ЛА НАУ впроваджено Законом України «Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти», а саме до статті 44 Закону України «Про вищу освіту».

Терміни подання мотиваційного листа – одночасно з поданням документів.

Зразок написання мотиваційного листа

Критерії оцінювання мотиваційного листа

 

ЕТАПИ ВСТУПНОЇ КАМПАНІЇ-2024

Основні етапи вступу на бакалавра
на основі свідоцтва про повну загальну середню освіту,
диплому молодшого бакалавра або молодшого спеціаліста

01.07.2024 – 31.10.2024

Реєстрація електронних кабінетів

19.07.2024 – 31.07.2024

Подання вступних заяв для осіб, які вступають за результатами НМТ 2024, 2023, 2022 р. або ЗНО 2021р.

не пізніше 05.08.2024

Оприлюднення рейтингових списків на бюджет

08.08.2024 (до 18:00)

Підтвердження КЕП бажання навчатись на бюджеті в ЛА НАУ, подання  документів

не пізніше 10.08.2024

Зарахування на бюджет

не пізніше 30.08.2024

Зарахування на контракт

не пізніше 17.08.2024

Переведення на вакантні бюджетні місця

 

Основні етапи вступу на бакалавра
індивідуальна усна співбесіда (пільгові категорії)
на основі свідоцтва про повну загальну середню освіту,
диплому молодшого бакалавра або молодшого спеціаліста

01.07.2024 – 31.10.2024

Реєстрація електронних кабінетів

03.07.2024 – 10.07.2024 (до 18:00)

Подання вступних заяв для осіб, які вступають на основі індивідуальної усної співбесіди (БЮДЖЕТ)

03.07.2024 – 25.07.2024 (до 18:00)

Подання вступних заяв для осіб, які вступають на основі індивідуальної усної співбесіди(КОНТРАКТ)

08.07.2024 – 19.07.2024

Індивідуальні усні співбесіди (БЮДЖЕТ+КОНТРАКТ)

08.07.2024 – 31.07.2024

Індивідуальні усні співбесіди(контракт)

не пізніше 05.08.2024

Оприлюднення рейтингових списків на бюджет

08.08.2024 (до 18:00)

Підтвердження КЕП бажання навчатись на бюджеті в ЛА НАУ

не пізніше 10.08.2024

Зарахування на бюджет

не раніше 09.08.2024

Оприлюднення рейтингових списків на контракт

до 30.08.2024

Зарахування на контракт

до 17.08.2024

Переведення на вакантні бюджетні місця

 

 ЕЛЕКТРОННИЙ КАБІНЕТ

https://vstup.edbo.gov.ua/

 

КОНКУРСНИЙ БАЛ

для здобуття ступеня бакалавра за спеціальностями
272 «Авіаційний транспорт», 073 «Менеджмент», 081 «Право»
на основі ПЗСО та НРК5
за результатами НМТ 2024 р.

КБ = (К1 × П1 + К2 × П2 + К3 × П3+ К4 × П4 + КЄФВВ × БЄФВВ) /
(К1 + К2 + К3+ К4 + КЄФВВ) + ОУ,

де П1, П2, П3, П4 – оцінки з першого, другого, третього та четвертого предметів;

БЄФВВ – оцінка єдиного фахового вступного випробування (за спеціальністю 073 «Менеджмент»);

ОУ – бал за успішне закінчення у рік вступу підготовчих курсів ЛА НАУ для вступу до нього за шкалою від 0 до 10 балів у разів ступу на спеціальність 272 «Авіаційний транспорт»;

К1, К2, К3, К4 – вагові коефіцієнти оцінок конкурсних предметів для кожної спеціальності, які визначені Порядком прийому МОН України та вказані в таблиці 1;

Ваговий коефіцієнт КЄФВВ оцінки БЄФВВ для спеціальності 073 «Менеджмент» дорівнює 1 в разі складання та дорівнює 0 в інших випадках.

 

КОНКУРСНИЙ БАЛ

для здобуття ступеня бакалавра за спеціальностями
272 «Авіаційний транспорт», 073 «Менеджмент», 081 «Право»
на основі ПЗСО та НРК5
за результатами ЗНО 2021 р., НМТ 2022 р., НМТ 2023 р.

(КБ) = (К1 × П1 + К2 × П2 + К3 × П3 + КЄФВВ × БЄФВВ) /
(К1 + К2 + К3 + КЄФВВ) + ОУ,

де П1, П2, П3 – оцінки з першого, другого та третього предметів;

БЄФВВ – оцінка єдиного фахового вступного випробування (за спеціальністю 073 «Менеджмент»);

ОУ – бал за успішне закінчення у рік вступу підготовчих курсів ЛА НАУ для вступу до нього за шкалою від 0 до 10 балів у разі вступу на спеціальність 272 «Авіаційний транспорт»;

К1, К2, К3 – вагові коефіцієнти оцінок конкурсних предметів для кожної спеціальності, які визначені Порядком прийому МОН України та вказані в таблиці 1;

Ваговий коефіцієнт КЄФВВ оцінки БЄФВВ для спеціальності 073 «Менеджмент» дорівнює 1 в разі складання та дорівнює 0 в інших випадках.

Конкурсні предмети сертифікатів ЗНО для кожної спеціальності за 2021 р. вказані в таблиці 2.

 

КОНКУРСНИЙ БАЛ

для здобуття ступеня бакалавра за спеціальностями
272 «Авіаційний транспорт», 073 «Менеджмент», 081 «Право»
на основі НРК5 за результатами ЗНО 2021 р.

(КБ) = (К1 × П1 + К2 × П2 + КЄФВВ × БЄФВВ) /
(К1 + К2 + КТ + КЄФВВ) + ОУ,

де П1, П2 – оцінки з першого (українська мова / українська мова і література) та другого (математика, або історія України, або іноземна мова, або біологія, або фізика, або хімія, або географія) предметів;

БЄФВВ – оцінка єдиного фахового вступного випробування (за спеціальністю 073 «Менеджмент»);

ОУ – бал за успішне закінчення у рік вступу підготовчих курсів ЛА НАУ для вступу до нього за шкалою від 0 до 10 балів у разі вступу на спеціальність 272 «Авіаційний транспорт»;

К1, К2 – вагові коефіцієнти оцінок конкурсних предметів для кожної спеціальності, які визначені Порядком прийому МОН України та вказані в таблиці 1;

Ваговий коефіцієнт КЄФВВ оцінки БЄФВВ для спеціальності 073 «Менеджмент» дорівнює 1 в разі складання та дорівнює 0 в інших випадках.

 

Таблиця 1. Вагові коефіцієнти оцінок конкурсних предметів для кожної спеціальності

Конкурсні предмети

основний блок

вибірковий блок

українська мова

математика

історія України

іноземна мова

біологія

фізика

хімія

українська література

географія

перший

К1

другий

К2

третій

К3

четвертий

К4

четвертий

К4

четвертий

К4

четвертий

К4

четвертий

К4

четвертий

К4

073 «Менеджмент»

0,35

0,4

0,25

0,25

0,2

0,2

0,2

0,25

0,35

081 «Право»

0,35

0,25

0,4

0,4

0,25

0,25

0,25

0,35

0,25

272 «Авіаційний транспорт»

0,3

0,5

0,2

0,5

0,2

0,5

0,2

0,2

0,2

 

Таблиця 2. Конкурсні предмети сертифікатів ЗНО для кожної спеціальності

спеціальність

перший предмет

другий предмет

третій предмет

2021 рік

073 «Менеджмент»

українська мова і література

математика

історія України або іноземна мова або біологія або географія або фізика або хімія

081 «Право»

українська мова і література

історія України

математика або іноземна мова

272 «Авіаційний транспорт»

українська мова

математика

іноземна мова або фізика

 

ПРОГРАМИ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ

 

РОЗКЛАД ВСТУПНИХ ІСПИТІВ

КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ

ВСТУПНІ ВИПРОБУВАННЯ НА БАКАЛАВРАТ - 2024
ЄДЕВО - ВСТУПНА КАМПАНІЯ 2024
Вступ.ОСВІТА.UA - 2024