Спеціальність «Авіаційний транспорт».
Спеціалізація «Організаційне забезпечення та управління авіаційним виробництвом».
Професійні права (робота в якості) – Диспетчер служби перевезень/інженер з організації керування виробництвом/менеджер (управитель) з транспортно-експедитерської діяльності

Авіаційна галузь є одним із найбільш складних та високотехнологічних сучасних виробництв, оскільки перебуваючи на вістрі науково-технічного прогресу, реалізує передові, інноваційні науково-технічні ідеї, забезпечуючи прискорений рух та соціально-економічний розвиток суспільства.

Діяльність авіаційного транспорту, виконання авіаційних робіт та послуг, функціонування галузевої транспортної інфраструктури в умовах ринкової економіки потребують висококваліфікованих фахівців з організації галузевого виробництва, а саме: професіоналів з організаційного забезпечення та управління авіаційним виробництвом.

Диспетчер міжнародних перевезень/транспортний менеджер організовує регулярні та чартерні пасажирські та вантажні авіаперевезення, авіаційні роботи та послуги, функціонування елементів інфраструктури авіаційного транспорту, які здійснюють: експлуатаційну діяльність, аеропортову діяльність, діяльність підприємств авіаційного інжинірингу, діяльність по обслуговуванню повітряного руху, авіабудівну діяльність, діяльність навчальних закладів цивільної авіації, діяльність організацій із продажу авіаперевезень, взаємодію всіх видів транспорту, обслуговування клієнтів із надання широкого спектра послуг, забезпечуючи ефективність управління авіаційним виробництвом.

Професійна підготовка фахівців проводиться на основі державних стандартів вищої освіти України, з гармонізацією профільної галузевої підготовки з потужними циклами економічних, управлінських та правових дисциплін, з поглибленим вивченням двох іноземних мов, з глибоким засвоєнням та професійним володінням сучасними інформаційними та телекомунікаційними технологіями, з широким використанням інноваційних освітніх технологій, з ефективним поєднанням теоретичного навчання з наскрізними (щорічними) практиками-стажуваннями, в т.ч., за кордоном, із залученням до освітнього процесу висококваліфікованих науково-педагогічних працівників (докторів та кандидатів наук, професорів та доцентів, провідних фахівців-практиків).

Високий рівень фахової підготовки з організаційного забезпечення та управління авіаційним виробництвом забезпечує затребуваність випускників не тільки на підприємствах авіаційної галузі: авіакомпаніях, приватних компаніях з управління аеропортами, хендлінгових, кейтерингових, паливозаправних компаніях, інжинірингових центрах, державному підприємстві обслуговування повітряного руху (Украерорух), авіабудівних компаніях, конструкторських бюро, навчальних закладах та навчально-тренувальних центрах цивільної авіації, агентствах з продажу авіаперевезень, а також у профільних підрозділах різних підприємств, організацій та установ.

Прийом на навчання на факультет менеджменту здійснюється без будь-яких обмежень.


Силабус навчальної дисципліни "Фізика"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Бізнес-планування діяльності авіаційного транспорту"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Вступ до фаху"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Економічна теорія"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Інформаційні системи в менеджменті"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Інформаційні системи і технології в управлінні ЗЕД"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Логістика"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Маркетинг"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Міжнародні економічні відносини"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Міжнародний маркетинг"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Міжнародні кредитні-розрахунки та валютні операції"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Математичне моделювання професійних задач"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Основи наукових досліджень"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Стратегічне управління"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Технологія реструктуризації авіаційного підприємства"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Транспорт і транспортна інфраструктура"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Транспортна логістика"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Управління персоналом"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Фінанси, гроші та кредит"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Економетрія"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Зовнішньоекономічна діяльність підприємства"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Контролінг"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Менеджмент авіаційного виробництва "
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Міжнародний авіаційний транспорт"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Облік, аудит і контролінг"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Операційний менеджмент"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Організація вантажних авіаперевезень "
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Організація пасажирських авіаперевезень "
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Статистика"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Технологія вантажних авіаперевезень "
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Технологія пасажирських авіаперевезень "
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Адміністративний менеджмент"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Аеронавігаційне забезпечення і планування польотів"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Економіка цивільної авіації"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Економіка і фінанси підприємства"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Економіка індустрії туризму"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Маркетинг діяльності авіапідприємства"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Менеджмент"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Менеджмент авіаційного виробництва"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Менеджмент зовнішньо економічної діяльності авіаційного підприємства"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Методологія наукових досліджень"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Облік і аудит"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Організація чартерів"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Організація міжнародних регулярних польотів"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Теорія економічного аналізу"
Силабус навчальної дисципліни "Культурологія, етика й естетика"
Силабус навчальної дисципліни "Соціологія та політологія"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Історія України та української культури"
Силабус навчальної дисципліни "СПЕЦІАЛЬНА ФІЗИЧНА ТА ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНА ПІДГОТОВКА"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Управління соціальними комунікаціями"
Силабус навчальної дисципліни "Українська мова (за професійним спрямуванням)"
Силабус навчальної дисципліни "Правознавство"
Силабус навчальної дисципліни "Господарське право"
Силабус навчальної дисципліни "ДРУГА ІНОЗЕМНА МОВА"
Силабус навчальної дисципліни "ІНОЗЕМНА МОВА (англійська)"
Силабус навчальної дисципліни "ПРОФЕСІЙНА АНГЛІЙСЬКА МОВА (АВІАЦІЙНА)"
Силабус навчальної дисципліни "АНГЛІЙСЬКА МОВА ПРОФЕСІЙНОГО СПРЯМУВАННЯ"
Силабус навчальної дисципліни "ІСТОРІЯ АВІАЦІЇ"