Положення про порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників Льотної академії Національного авіаційного університету. 

Наказ 430/о від 31.05.2021

Льотна академія НАУ оголошує конкурс на заміщення вакантних посад
науково-педагогічних працівників, а саме:

Доцента кафедри професійної педагогіки та соціально-гуманітарних
наук (3,0 ставки)
Кваліфікаційні вимоги до претендента:
- повна вища освіта відповідно до напряму підготовки (магістр або
спеціаліст);
- наявність наукового ступеня (2 - кандидат педагогічних наук, 1 - доктор
(кандидат) філософських наук) та вченого звання (бажано);
- вільне володіння державною мовою;
- стаж науково-педагогічної роботи не менше 5 (п’яти) років;
- наявність статей у наукових фахових виданнях України та за кордоном,
зокрема у наукометричних базах WoS та Scopus.


Доцента кафедри менеджменту та економіки (3,0 ставки)
Кваліфікаційні вимоги до претендента:
- повна вища освіта відповідно до напряму підготовки (магістр або
спеціаліст);
- наявність наукового ступеня (кандидат економічних (педагогічних) наук та
вченого звання (бажано);
- вільне володіння державною мовою;
- стаж науково-педагогічної роботи не менше 5 (п’яти) років;
- наявність статей у наукових фахових виданнях України та за кордоном, зокрема у наукометричних базах WoS та Scopus (за останні 5 (п’ять) років;
- відповідність ліцензійним вимогам провадження освітньої діяльності (затв.
Постановою КМУ від 24.03.2021 р.).


Доцента кафедри туризму та авіаційних перевезень (2,0 ставки)
Кваліфікаційні вимоги до претендента:
- повна вища освіта відповідно до напряму підготовки (магістр або
спеціаліст);
- наявність наукового ступеня (кандидат педагогічних наук, кандидат
технічних наук) та вченого звання (бажано);
- вільне володіння державною мовою;
- стаж науково-педагогічної роботи не менше 5 (п'яти) років;
- наявність статей у наукових фахових виданнях України та за кордоном,
зокрема у наукометричних базах WoS та Scopus;
- відповідність ліцензійним вимогам.


Доцента кафедри права та правового регулювання авіаційної
діяльності (4,0 ставки)
Кваліфікаційні вимоги до претендента:
- повна вища освіта відповідно до напряму підготовки (магістр або
спеціаліст);
- наявність наукового ступеня (4 - кандидат юридичних наук, або доктора
юридичних наук та вченого звання (бажано);
- вільне володіння державною мовою;
- стаж науково-педагогічної роботи не менше 5 (п’яти) років;
- наявність статей у наукових фахових виданнях України та за кордоном,
зокрема у науко метричних базах WoS та Scopus.


Старшого викладача кафедри льотної експлуатації, аеродинаміки та
динаміки польоту (4 (чотири) вакантні посади)
Кваліфікаційні вимоги до претендента:
- науковий ступінь кандидата наук або освітній ступінь доктора філософії
та/або вищу освіту ступеня магістра (спеціаліста), які мають відповідати профілю
кафедри, та/або мають значний досвід практичної діяльності на підприємствах
авіаційної галузі;
- вільне володіння державною мовою;
- стаж науково-педагогічної роботи - не менше трьох років;
- досвід підготовки авіаційних фахівців не менше трьох років.


Доцента кафедри авіаційного обладнання (2 (дві) вакантні посади):
Кваліфікаційні вимоги до претендента:
- науковий ступінь кандидата наук або освітній ступінь доктора філософії
та/або вчене звання доцента (старшого наукового дослідника);
- вільне володіння державною мовою;
- стаж науково-педагогічної роботи - не менше п’яти років;
- навчально-методичні праці, що використовуються в навчальному процесі;
- наукові праці, які опубліковані у фахових виданнях України та/або
міжнародних рецензованих фахових виданнях;
- досвід викладання навчальних дисциплін на високому науково-
методичному рівні;
- досвід застосування у власній педагогічній діяльності e-learning,
мультимедійних та інших інтерактивних засобів навчання та технологій;
- досвід керівництва магістрантами.


Доцента кафедри авіаційної техніки (1 (одна) вакантна посада):
Кваліфікаційні вимоги до претендента:
- науковий ступінь кандидата наук або освітній ступінь доктора філософії
та/або вчене звання доцента (старшого наукового дослідника) та/ або вишу
освіту ступеня магістра (спеціаліста), які мають відповідати профілю кафедри;
- вільне володіння державною мовою;
- стаж науково-педагогічної роботи - не менше п’яти років;
- досвід підготовки авіаційних фахівців не менше п'яти років;
- навчально-методичні праці, що використовуються в навчальному процесі;
- наукові праці, які опубліковані у фахових виданнях України та/або
міжнародних рецензованих фахових виданнях;
- досвід викладання навчальних дисциплін на високому науково-
методичному рівні;
- досвід застосування у власній педагогічній діяльності e-learning,
мультимедійних та інших інтерактивних засобів навчання та технологій;
- досвід керівництва магістрантами.


Старшого викладача кафедри аеронавігації (1 посада)
Кваліфікаційні вимоги до претендента:
- вільне володіння державною мовою;
- повна вища освіта за профілем кафедри;
- науковий ступінь кандидата технічних наук;
- стаж науково-педагогічної роботи не менше ніж два роки у закладах вищої
освіти III – ІV рівнів акредитації;
- навчально-методичні праці та наукові праці, опубліковані у фахових
виданнях України;
- зареєстрований профіль науковця;
- видана монографія за профілем кафедри аеронавігації;
- опублікована стаття у виданнях, включених до науково-метричних базах
Scopus;
- стажування в країні, яка входить до ОЕРС та\або ЄС;
- керівництво аспірантами.

Доцента кафедри іноземних мов (10 посад)
Кваліфікаційні вимоги до претендентів:
- науковий ступінь кандидата наук або освітній ступінь доктора філософії
та/або вчене звання доцента, що має відповідати профілю кафедри;
- науково-педагогічний стаж не менше 5-ти років в закладах вищої освіти
авіаційного профілю;
- навчально-методичні праці за профілем кафедри (не менше 1 -го видання
за рік);
- наукові публікації за профілем кафедри у фахових виданнях України
та/або у міжнародних виданнях (не менше 1 публікації за рік);
- досвід підготовки авіаційних фахівців (не менше 5 років);
- досвід викладання навчальних дисциплін кафедри на високому науково-
методичному рівні
- вільне володіння державною мовою.


Старшого викладача кафедри іноземних мов (1 посада)
Кваліфікаційні вимоги до претендента:
- науковий ступінь кандидата наук або освітній ступінь доктора філософії
та/або вища освіта ступеня магістра (спеціаліста), які мають відповідати профілю
кафедри;
- стаж науково-педагогічної роботи не менше 5-ти років;
- наявність наукових публікацій відповідно до напрямку роботи кафедри та
методичні праці за профілем кафедри;
- досвід підготовки здобувачів вищої освіти за профілем роботи кафедри (не
менше 5-ти років);
- досвід викладання навчальних дисциплін кафедри на високому науково-
методичному рівні;
- вільне володіння державною мовою. 

 

Документи приймаються протягом місяця з дня опублікування оголошення
про конкурс по 2 липня 2021р. (включно) за адресою: 25005, м.Кропивницький,
вул.Добровольського, 1 штаб академії, кімната 2.5. та на електронну адресу
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Додаткові відомості про умови конкурсу можна одержати за телефоном:
0504570925.
Перелік документів визначено у п.3 «Положення про порядок проведення
конкурсу при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників
Льотної академії НАУ».