«Авіатор» – це не тільки льотний персонал, а ще й чималий спектр різноманітних професій, які мають забезпечувати безпечне та ефективне виконання польотів. Кожен, хто прагне служити небу, може знайти для себе місце в цьому складному, але такому цікавому світі – світі авіації!

Так, на факультеті обслуговування повітряного руху Кіровоградської льотної академії НАУ можна отримати (за рахунок державного бюджету або на договірних умовах) унікальну і цікаву спеціальність, яка дає змогу працювати в авіаційній галузі - співробітник / диспетчер із забезпечення польотів.

Спеціальність «Авіаційний транспорт»
ОПП «Аеронавігаційне забезпечення і планування польотів»

Той, хто обирає собі цю спеціальність, готується до виконання широкого кола завдань, пов’язаних з розробкою нормативних документів, підготовкою екіпажів до польоту, взаємодією з іншими службами і організаціями. Під аеронавігаційним забезпеченням і плануванням польотів (АНЗПП) розуміють підготовку, розрахунок і надання екіпажам даних на землі.

Співробітник/диспетчер із забезпечення польотів готує і обробляє документи і повідомлення для екіпажів, розраховує і планує польоти, здійснює передпольотну підготовку екіпажів (брифінг). Саме він стає тією інстанцією, яка зв’язує в єдине ціле і доставляє систематизовану підготовлену інформацію екіпажам повітряних суден. Тобто – від якості його роботи значною мірою залежить безпека, ефективність та економічна доцільність кожного окремого польоту. Саме він має розробити та надати екіпажу комплект інформації, враховуючи всі чинники виконання польоту, пов'язані з метеорологічними умовами за маршрутом, на аеродромі призначення і запасних аеродромах, роботу навігаційних засобів і обладнання, устаткування аеропортів, технічний стан повітряного судна та його льотні характеристики, а також визначення необхідної кількості палива для виконання польоту з урахуванням усіх вищезазначених умов.

Отже курсанти, які обрали цю спеціальність, вивчають широкий спектр як загальноосвітніх, так і спеціальних дисциплін. Майбутня робота вимагає також безумовної відповідальності, дисциплінованості, бездоганного володіння англійською мовою – система підготовки майбутнього співробітника/диспетчера із забезпечення польотів враховує все це.

Випускники можуть працювати:

1) у структурних підрозділах служби аеронавігаційної інформації (відділ міжнародних повідомлень (NОТАМ); відділ інформації; відділ публікацій; картографічний відділ; аеродромна служба аеронавігаційної інформації (брифінг));
2) в авіакомпаніях як співробітник/диспетчер із забезпечення польотів, або як співробітник відділу планування і забезпечення польотів;
3) у комерційних відділах авіакомпаній.


Після закінчення навчання, випускникам присвоюється освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра (термін навчання 4 роки). На базі бакалавра є можливість отримати освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста або магістра (термін навчання 1 рік).


Проект: Силабус навчальної дисципліни "Фізика"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Транспорт і транспортна інфраструктура"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Транспортна логістика"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Управління персоналом"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Основи менеджменту та маркетингу"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Методологія наукових досліджень"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Авіоніка"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Основи електротехніки та електроніки"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Основи керування безпілотними літальними апаратами"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Основи теорії прийняття рішень "
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Економічна теорія"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Економічна теорія"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Методологія наукових досліджень"
Силабус навчальної дисципліни "Безпека польотів"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Економіка авіаційного транспорту"
Силабус навчальної дисципліни "Організація льотної роботи"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Повітряна навігація"
Силабус навчальної дисципліни "Можливості та обмеження людини (Людський фактор)"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Авіаційна безпека"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "ІНОЗЕМНА МОВА (АНГЛІЙСЬКА)"
Силабус навчальної дисципліни "Культурологія, етика й естетика"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Політолого-соціологічний курс"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "ПРОФЕСІЙНА АНГЛІЙСКА МОВА (АВІАЦІЙНА)"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ ЗАДАЧ"
Силабус навчальної дисципліни "МЕТЕОРОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МІЖНАРОДНОЇ АЕРОНАВІГАЦІЇ"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "ОСНОВИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "ТЕОРІЯ ТА МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Історія України та української культури"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Геоінформаційні технології"
Силабус навчальної дисципліни "СПЕЦІАЛЬНА ФІЗИЧНА ТА ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНА ПІДГОТОВКА"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Геоінформаційні системи"
Силабус навчальної дисципліни "ОРГАНІЗАЦІЯ ПОВІТРЯНОГО РУХУ"
Силабус навчальної дисципліни "Соціологія та політологія"
Силабус навчальної дисципліни "Українська мова (за професійним спрямуванням)"
Силабус навчальної дисципліни "ОСНОВИ ПРАВА"
Силабус навчальної дисципліни "Психологія"
Силабус навчальної дисципліни "Повітряне право "
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Основи геофізичного забезпечення польотів "
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Основи геліогеофізичного моніторингу авіаперевезень"
Силабус навчальної дисципліни "ЗАПОБІГАННЯ АВІАЦІЙНИМ ПОДІЯМ"
Силабус навчальної дисципліни "ДРУГА ІНОЗЕМНА МОВА (ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ)"
Силабус навчальної дисципліни "Людський фактор"
Силабус навчальної дисципліни "Методологія наукових досліджень "
Силабус навчальної дисципліни "Основи теорії прийняття рішень"
Силабус навчальної дисципліни "АЕРОДРОМИ"
Силабус навчальної дисципліни "ОБЧИСЛЮВАЛЬНІ СИСТЕМИ ТА МЕРЕЖІ"
Силабус навчальної дисципліни "СИСТЕМИ ТА ОБЛАДНАННЯ ПЕРЕДАЧІ ДАНИХ І ЗВ’ЯЗКУ"
Силабус навчальної дисципліни "Системи управління якістю та безпекою"
Силабус навчальної дисципліни "Документи аеронавігаційної інформації"
Силабус навчальної дисципліни "Планування та контроль за виконанням польотів"
Силабус навчальної дисципліни "Методологічні основи професійної діяльності"
Силабус навчальної дисципліни "ІСТОРІЯ АВІАЦІЇ"