«Авіатор» – це не тільки льотний персонал, а ще й чималий спектр різноманітних професій, які мають забезпечувати безпечне та ефективне виконання польотів. Кожен, хто прагне служити небу, може знайти для себе місце в цьому складному, але такому цікавому світі – світі авіації!

Так, на факультеті обслуговування повітряного руху Кіровоградської льотної академії НАУ можна отримати (за рахунок державного бюджету або на договірних умовах) унікальну і цікаву спеціальність, яка дає змогу працювати в авіаційній галузі - співробітник / диспетчер із забезпечення польотів.

Спеціальність «Авіаційний транспорт»
Спеціалізація «Аеронавігаційне забезпечення і планування польотів»

Той, хто обирає собі цю спеціальність, готується до виконання широкого кола завдань, пов’язаних з розробкою нормативних документів, підготовкою екіпажів до польоту, взаємодією з іншими службами і організаціями. Під аеронавігаційним забезпеченням і плануванням польотів (АНЗПП) розуміють підготовку, розрахунок і надання екіпажам даних на землі.

Співробітник/диспетчер із забезпечення польотів готує і обробляє документи і повідомлення для екіпажів, розраховує і планує польоти, здійснює передпольотну підготовку екіпажів (брифінг). Саме він стає тією інстанцією, яка зв’язує в єдине ціле і доставляє систематизовану підготовлену інформацію екіпажам повітряних суден. Тобто – від якості його роботи значною мірою залежить безпека, ефективність та економічна доцільність кожного окремого польоту. Саме він має розробити та надати екіпажу комплект інформації, враховуючи всі чинники виконання польоту, пов'язані з метеорологічними умовами за маршрутом, на аеродромі призначення і запасних аеродромах, роботу навігаційних засобів і обладнання, устаткування аеропортів, технічний стан повітряного судна та його льотні характеристики, а також визначення необхідної кількості палива для виконання польоту з урахуванням усіх вищезазначених умов.

Отже курсанти, які обрали цю спеціальність, вивчають широкий спектр як загальноосвітніх, так і спеціальних дисциплін. Майбутня робота вимагає також безумовної відповідальності, дисциплінованості, бездоганного володіння англійською мовою – система підготовки майбутнього співробітника/диспетчера із забезпечення польотів враховує все це.

Випускники можуть працювати:

1) у структурних підрозділах служби аеронавігаційної інформації (відділ міжнародних повідомлень (NОТАМ); відділ інформації; відділ публікацій; картографічний відділ; аеродромна служба аеронавігаційної інформації (брифінг));
2) в авіакомпаніях як співробітник/диспетчер із забезпечення польотів, або як співробітник відділу планування і забезпечення польотів;
3) у комерційних відділах авіакомпаній.


Після закінчення навчання, випускникам присвоюється освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра (термін навчання 4 роки). На базі бакалавра є можливість отримати освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста або магістра (термін навчання 1 рік).


Проект: Силабус навчальної дисципліни "Фізика"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Транспорт і транспортна інфраструктура"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Транспортна логістика"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Управління персоналом"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Основи менеджменту та маркетингу"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Методологія наукових досліджень"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Авіоніка"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Основи електротехніки та електроніки"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Основи керування безпілотними літальними апаратами"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Основи теорії прийняття рішень "
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Економічна теорія"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Економічна теорія"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Методологія наукових досліджень"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Безпека польотів"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Економіка авіаційного транспорту"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Організація льотної роботи"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Повітряна навігація"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Можливості та обмеження людини (Людський фактор)"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Авіаційна безпека"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "ІНОЗЕМНА МОВА (АНГЛІЙСЬКА)"
Силабус навчальної дисципліни "Культурологія, етика й естетика"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Політолого-соціологічний курс"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "ПРОФЕСІЙНА АНГЛІЙСКА МОВА (АВІАЦІЙНА)"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ ЗАДАЧ"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "МЕТЕОРОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МІЖНАРОДНОЇ АЕРОНАВІГАЦІЇ"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "ОСНОВИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "ТЕОРІЯ ТА МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Історія України та української культури"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Геоінформаційні технології"
Силабус навчальної дисципліни "СПЕЦІАЛЬНА ФІЗИЧНА ТА ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНА ПІДГОТОВКА"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Геоінформаційні системи"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "ОРГАНІЗАЦІЯ ПОВІТРЯНОГО РУХУ"
Силабус навчальної дисципліни "Соціологія та політологія"
Силабус навчальної дисципліни "Українська мова (за професійним спрямуванням)"
Силабус навчальної дисципліни "ОСНОВИ ПРАВА"