Спеціальність "Менеджмент"

Спеціалізація «Менеджмент туристичної індустрії»

Індустрія туризму сформувалася і отримала визнання у світі як найбільша сфера діяльності з надання послуг. Це стало можливим в результаті більш широкого відкриття кордонів між державами, появи у населення додаткових коштів, розвитку інфраструктури транспорту. Послуги з перевезення, проживання, харчування, дозвілля, що сприймалися раніше як самостійні види послуг, нині стали складовими елементами єдиного туристичного комплексу. Туризм входить до числа найбільш перспективних галузей національної економіки, на частку якої припадає близько 10% світового валового національного продукту, інвестицій, всіх робочих місць і світових споживчих витрат.

Менеджер з туризму – це одна з найбільш затребуваних професій в індустрії відпочинку та розваг. Ця професія багатофункціональна. Функціональні обов'язки менеджера залежать від того, яким родом діяльності він займається: туроператорською чи турагентською діяльністю, працює в засобах розміщення, на підприємствах харчування або в транспортних компаніях. До незаперечних плюсів професії можна віднести: перспективність галузі в цілому і постійна затребуваність в кадрах; можливість побувати в багатьох країнах, виконуючи свої професійні обов'язки або за гарячими путівками та спецпропозиціями; високий рівень зарплати; багатопрофільність професії, що дозволяє працювати в різних підприємствах індустрії туризму.

Професійна підготовка менеджера з туризму, яка здійснюється на основі державних стандартів, формує вміння: працювати з нормативними та законодавчими документами, з довідковою літературою та іншими джерелами інформації в сфері туризму російською та іноземною мовами; вести ділову переписку і телефонні переговори; організувати діловодство; обслуговувати споживачів туристських послуг; вирішувати конфліктні ситуації; формувати перелік туристських послуг; застосовувати на практиці спеціальні туристські технології: формувати тури, укладати договори, організовувати прийом і розміщення туристів; організовувати транспортне обслуговування, харчування, страхування, екскурсійну, рекламну діяльність та ін.; застосовувати вітчизняний та зарубіжний інноваційний досвід в туристської діяльності; використовувати комп'ютерні технології в професійній діяльності.

Для здійснення ефективної діяльності менеджер з туризму повинен засвоїти комплекс знань, які охоплюють: правове регулювання туристської діяльності, законодавчі акти та нормативні документи з організації туризму; основи стандартизації та сертифікації в туризмі; методи документаційного забезпечення управління; організацію сервісної діяльності; іноземні мови для спілкування з іноземними партнерами і споживачами туристських послуг; специфіку менеджменту і маркетингу в сфері туризму; організацію галузі туризму; технологію туристської діяльності, організацію обслуговування споживачів в готелях, на підприємствах харчування; екскурсійну, рекламну діяльність; інформаційні та комунікаційні технології в туристській діяльності.

Індустрія туризму є однією з найбільш перспективних в питаннях працевлаштування фахівців: випускники можуть працювати в туристичних компаніях всіх форм власності, різноманітних засобах розміщення, санаторно-курортних комплексах, на підприємствах харчування, транспортних підприємствах, а також в державних органах національного, регіонального, муніципального рівня та наукових установах.

Прийом на навчання на факультет менеджменту здійснюється без будь-яких обмежень.


Проект: Силабус навчальної дисципліни "Бізнес-планування туристичного підприємства"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Географія туризму"
Силабус навчальної дисципліни "Економічна теорія"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Інвестиційний менеджмент"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Інформаційні системи в менеджменті"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Інформаційні системи і технології в управлінні ЗЕД"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Логістика"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Маркетинг"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Маркетингова діяльність туристичного підприємства"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Міжнародні економічні відносини"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Міжнародний маркетинг"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Міжнародні кредитні-розрахунки та валютні операції"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Математичне моделювання професійних задач"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Основи наукових досліджень"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Організація рекреаційних і анімаційних послуг"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Організація транспортних послуг"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Рекреаційні комплекси"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Стратегічне управління"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Теорія організації"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Технологія готельної справи"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Технологія туризму"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Технологія реструктуризації туристичного підприємства"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Фінанси, гроші та кредит"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Економетрія"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Зовнішньоекономічна діяльність підприємства"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Контролінг"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Операційний менеджмент"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Статистика"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Управління інноваціями"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Адміністративний менеджмент"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Активний туризм"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Економіка і аналіз діяльності туристичного підприємства"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Економіка і фінанси підприємства"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Менеджмент"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Менеджмент індустрії міжнародного туризму"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Менеджмент туристичного підприємства"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Методологія і організація наукових досліджень"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Облік і аудит"
Силабус навчальної дисципліни "Організація екскурсійних послуг"
Силабус навчальної дисципліни "Організація послуг гостинності"
Силабус навчальної дисципліни "Організація туризму"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Основи теорії прийняття управлінських рішень"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Рекреологія"
Силабус навчальної дисципліни "Самоменеджмент"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Теорія економічного аналізу"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Теорія та методика професійного навчання"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Управління персоналом"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Вступ до фаху"
Силабус навчальної дисципліни "Менеджмент індустрії міжнародного туризму"
Силабус навчальної дисципліни "Культурологія, етика й естетика"
Силабус навчальної дисципліни "Соціологія та політологія"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ"
Силабус навчальної дисципліни "Історія України та української культури"
Силабус навчальної дисципліни "СПЕЦІАЛЬНА ФІЗИЧНА ТА ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНА ПІДГОТОВКА"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Управління соціальними комунікаціями"
Силабус навчальної дисципліни "Українська мова (за професійним спрямуванням)"
Силабус навчальної дисципліни "Правознавство"
Силабус навчальної дисципліни "Господарське право "
Силабус навчальної дисципліни "Авіаційне законодавство "
Силабус навчальної дисципліни "ДРУГА ІНОЗЕМНА МОВА (ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ)"